Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
28 Ян 2015

Председателят на ВКС трябва да бъде професионалист от същия съд

Прочетена 13358 пъти

Интервю на Петя Владимирова със съдия Галина Захарова, в. Дневник, 28 януари 2015.

'Как един върховен съдия определя значението на утрешния избор на председател на ВКС? И как обикновените граждани да разбират посланието на ВСС през цялото време на процедурата за избора -  "всички кандидати са еднакво добри и подходящи"?

- Изборът за ръководител на ВКС е състезание на идеите, професионалната квалификация, опита и качествата на кандидатите. За обществото и за съдийската общност е от особено значение ясно да разберат и да бъдат убедени в конкретните преимущества на единия от кандидатите. Такъв резултат може да се постигне само чрез обективно сравнение на конкретните данни, очертаващи качествата на кандидатите.

Оценяването им със стереотипни одобрителни фрази не допринася за прозрачността на избора. Формулата "всички са еднакво добри и подходящи" е дипломатична и удобна, но не изяснява конкретните предимства на някой от кандидатите, нито по-слабите страни на останалите. Крайните изводи трябва да се основават върху ясни факти, които могат да бъдат проверени и доказани.

А какво означава за Вас честен избор?

- Честният избор се провежда при своевременно оповестени изисквания за длъжността; при ясни критерии, въз основа на които ще се направи съпоставката между кандидатурите; при съдържателен дебат относно качествата на кандидатите.

Така всеки от тях ще узнае защо е подходящ или неподходящ за длъжността, а всички странични наблюдатели ще "видят" и ще разберат защо е взето съответното решение. Всяко отстъпление от тези простички правила води до симулация на състезателност и поражда съмнения за прикрити съображения, извън действителните професионални, делови и нравствени качества на избрания кандидат.

Вие бяхте сред съдиите, които подкрепиха съдия Павлина Панова за председател на ВКС - защо?

- Убедена съм, че председателят на ВКС трябва да бъде професионална фигура от колектива на този съдебен орган. Свързвам перспективите за развитие на върховната съдебна инстанция с опита и идеите на колега с еднопосочен професионален път и последователно кариерно израстване единствено въз основа на заслугите му към правосъдието.

Личната ми подкрепа за кандидатурата на Павлина Панова се основава на развитите в концепцията й идеи, убедителната им защита на изслушването пред колегите от ВКС, представянето й при публичните изяви, които съм проследила, и непосредствените ми впечатления за професионалната й компетентност и морален интегритет, получени в хода на дългогодишната ни съвместна работа (още като съдии в СГС).

Професионализмът и нравственият облик на съдия Панова са последователно доказани в хода на целия й досегашен професионален път. Оценявам високата степен на личната й независимост, нетърпимостта й към всякакви форми на външен натиск и безкомпромисността й при осъществяването на пряката й съдийска функция.

Сериозно внимание заслужава развитата от съдия Панова теза и очертаните от нея конкретни мерки за съдийското самоуправление като основополагащ фактор за успешно провеждане на реформата и превръщането на ВКС в модел на управление за останалите съдилища в страната. Смятам, че нейната визия и цялостно поведение разкриват лидерски потенциал, който може да даде тласък на положителните промени и да предостави адекватен и реален отговор на очакванията на обществото и съдийската общност..."