Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
02 Фев 2015

Бюлетин Съдебна практика по правата на човека, бр. 33

Прочетена 1218 пъти

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и трети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец октомври 2014 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.

Бюлетин 33 може да намерите в прикачения документ.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org.