Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
19 Мар 2015

Процесуална справедливост за жертвите на престъпления

Прочетена 11881 пъти

На 27.02.2015 г.  в Съдебната палата в гр. София Съюзът на съдиите в България и Българска асоциация по криминология организираха среща-дискусия с проф. Ян ван Дайк на тема „Процесуална справедливост за жертвите на престъпления“. На срещата присъстваха над 50 човека, сред които г-жа Вергиния Мичева (зам.-министър на правосъдието), г-н Калин Калпакчиев (ВСС), върховни съдии и магистрати от всички нива на съдебната система, криминолози, преподаватели, социални работници, адвокати, студенти, психолози.

Проф. ван Дайк е завършил право в университета в Лайден през 1970 г., а през 1977 г. получава докторска степен по криминология в университета в Ниймеген. Определя себе си като емпиричен криминолог. По време на дискусията подкрепи всяка от тезите си с конкретни емпирични изследвания и данни.

Резюме от срещата може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

Срещата се проведе по проект "Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България"  с финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия