Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
01 Апр 2015

Становище относно проекта за ЗИД на НПК

Прочетена 15179 пъти

Публикуваме становището на Съюза на съдиите в България по съответствието на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), рег. № 554-01-34/13.02.2015 г., с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), конституционната защита на основните права и заявените цели.

Становището може да откриете тук или в прикачения файл.