Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
09 Апр 2015

ВСС възприема съдиите като врагове, от които трябва да брани председателите

Прочетена 17043 пъти

Интервю на Петя Владимирова със съдия Марияна Бахчеван, в. Дневник, 09 април 2015 г.

"Как реагираха колегите ви на новината, че във ВСС първо гласуваха да проверяват кой е "подбуждал бунта" във вашия съд?

- Твърдението, че сме "натискани от членове на ВСС да сигнализираме за нередности" е проекция на неуважително отношение към редовите съдии, а именно, че е немислимо българският съдия да разсъждава и да действа самостоятелно, освен ако не е натискан, срещу което ние негодуваме.

Фактът, че на 2 април 2015 г. Висшият съдебен съвет е подложил на гласуване предложението на председателя на Върховния административен съд да се направи проверка на достигналия до него слух, че членове на съвета оказват натиск върху съдиите на Административен съд – Варна, за да пишат писма, илюстрира един от най-важните проблеми вътре в самата съдебна система - липсата на доверие и взаимно уважение.

От една страна, очевидно липсва доверие и уважение между членовете вътре в най-висшия ръководен орган на съдебната власт. И от друга страна - част от тях се отнасят с пренебрежение към съдиите, дръзнали да опишат ясно и категорично проблемите в съдебната институция.

Вместо да бъдат насърчавани заради тяхната смелост и съзнателност и да се търсят становищата им за решаването на поставените въпроси, такива съдии се приемат като врагове, от които трябва да се бранят председателите.

Няма как да започне оздравяването (наречено реформа) на съдебната система, ако тя самата не признае, че има проблеми и не ги назове с истинските им имена. Колкото и да се стараят съдиите в работата си, каквито и добри резултати да показват, доверието и уважението на обществото спада главоломно, точно заради отсъствието на тези два важни градивни елементи вътре в самата съдебна власт..."