Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
16 Май 2015

Семинар-дискусия в Габрово

Прочетена 2623 пъти
На 15 май 2015 г., в изпълнение на програмата си за обучение, Съюзът на съдиите в България проведе среща-дискусия със съдии от съдебен район Габрово, на която бяха обсъждани следните теми:

"Проблеми на първоинстанционното производство по ГПК. Доклад. Преклузии."
"Проблеми на въззивното производство по ГПК. Правомощия на въззивната инстанция."
"Групиране на наказанията"
 
Лектори бяха:
Светла Цачева - съдия във Върховен касационен съд, Борислав Белазелков - съдия във Върховен касационен съд и Валя Рушанова - съдия в Апелативен съд София.
 
В срещата участваха съдии от ОС Габрово, РС Габрово, РС Севлиево, РС Дряново и РС Трявна.
 
 Дискусията се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България