Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Май 2015

Административното правосъдие и правовият ред

Прочетена 11459 пъти

Представяме ви увода към монографията на Атанас Краев „Правовият ред и административното правосъдие“. С., 1922. 167 с. В нея Краев застъпва идеи за възстановяване на административното правосъдие в неговата пълнота, която след приемане на Закона за административното правосъдие от 1912 г. само за няколко е сериозно накърнена от последователни изменения, наложени по конюнктурни причини с цел да бъдат отраничени възможностите за съдебен контрол над администрацията и да позволят безпрепятствено политиканстване и широта на дискреционната власт. Краев обаче не се ограничава само с това. Предложенията му включват идеи за радикално реформиране състава на Върховния административния съд, за създаване на местни административни съдилища, за отнемане на дискреционната власт на администрацията по отношение на частните лица и на правото й да налага административни наказания, като тази функция да бъде поверена само на съда - на административните съдилища. Увода към монографията може да откриете на сайта "Съдебно право".