Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
16 Юни 2015

Независимост на съдебната власт

Прочетена 1560 пъти

Публикуваме линк към сборник, в който са обобщени съществуващите стандарти по отношение на почти всички въпроси, свързани с независимостта на съдебната власт и нейното добро управление. Сборникът е съставен с подкрепата на CEELI - Правна инициатива за Източна и Централна Европа, основана от Американската юридическа асоциация.

Към сборника, моля натиснете  т у к