Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Юли 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 767 пъти
Решение по дело C-83/14 ЧЕЗ Разпределение България АД/Комисия за защита от дискриминация

Монтирането на недостъпна височина на електромерите в квартал с компактно ромско население би могло да представлява дискриминация поради етнически произход, когато в други квартали електромерите се монтират на достъпна височина
Дори ако се установи, че в този квартал има злоупотреби с електромерите, описаната практика изглежда несъразмерна спрямо двете си цели — да гарантира сигурността на електропреносната мрежа и надлежното отчитане на потребената електроенергия