Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
23 Юли 2015

Публично представяне на американския опит на интегрирани услуги в общността за деца в досег със закона

Прочетена 9054 пъти

Уважаеми колеги,

Министерство на правосъдието и Посолството на САЩ в София организират публична презентация на тема „Запознаване с американския модел на интегрирани услуги в общността за деца в досег със закона, която ще се проведе на 30.07.2015 г., четвъртък, от 14:00 часа в гр. София в Американския център на пл. Славейков 4a.

Презентацията ще бъде водена от г-жа Рей Барбиери, която е програмен директор в Центъра за съдебни иновации в Ню Йорк и е ръководител на всички програми за детско и младежко правосъдие. Тя ще представи темата за деинституционализацията на възпитателната работа с деца и юноши в конфликт със закона и опита на Ню Йорк, както и ролята на първоинстанционния съд като лидер в партньорството между институциите на местните публични политики (полиция, училище, социални грижи, спорт и култура, и др.) в усилията за грижа към децата.

Информация на лектора:

Понастоящем Рей Барбиери ръководи всички програми и дейности, свързани с младежко правосъдие в Центъра за съдебни иновации в Ню Йорк, включително:
- два центъра за младежко правосъдие;
- център по медиация и правосъдие в общността;
- програма за изграждане на капацитета на младежкото правосъдие;
- редица дейности по отклоняване на младежи от системата на наказателното правораздаване, възстановително правосъдие, предоставяне на услуги в общността, обучения и др.

Тя също така осъществява мониторинг върху работата на Центъра, свързана с превенция на нападенията с огнестрелни оръжия и едновременно с това направлява Департамента за планиране и развитие на Центъра.

Г-жа Барбиери започва работа в Центъра през 1995 г., като участва в широкомащабно планиране на процеси по специализация на съдилищата в разглеждането на дела за наркотици, за семейни спорове, учредяването на центрове в общността и младежко правосъдие. От 2012 до 2014 г. е заместник-комисар на Ню Йорк относно младежкото и семейното правосъдието. На този пост тя е осъществявала надзора на всички програми в града по отношение на младежкото задържане и алтернативни мерки в общността за деца в конфликт със закона.

Г-жа Барбиери е част от екипа, участвал основно в изпълнението на "Близо до дома" - мащабно преустройство на системата за младежко правосъдие в Ню Йорк, което позволява на непълнолетни правонарушители да избегнат държавни корекционни институции, намиращи се далеч от дома, като вместо това получат обгрижващи , рехабилитационни и образователни услуги в малки групови домове, разположени в града в близост до техните домове, общност и с участието на техните семейства.

Преди да се присъедини към Центъра, г-жа Барбиери е социален работник в „Обществото за правна помощ“.

Завършва Колумбийския университет, където понастоящем преподава като асистент по социална работа. Член е на Северноамериканския съвет за младежко правосъдие към Международната обсерватория за младежко правосъдие.