Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Юли 2015

Бюлетин Съдебна практика по правата на човека, бр. 38 и каталог

Прочетена 1030 пъти
Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и осми брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец март 2015 г. от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи права на човека от същия месец.

Бюлетин 38 и каталога можете да намерите в прикачените документи.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: http://www.blhr.org/newsletter/.