Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
30 Юли 2015

Правно естество на участието на прокурора в гражданския процес

Прочетена 11920 пъти

След "Съдийското безпристрастие и състезателното начало" публикуваме статията на проф. Живко Сталев "Правно естество на участието на прокурора в гражданския процес". Статията е писана през 1957 г. и поради това следва да бъде разглеждана в съответния исторически и идеологически контекст. Същественото е, че в нея се поставят и обсъждат основанията за участието на прокурора като страна в гражданския процес. Статията позволява по-добре да разберем развитието на модела на българската прокуратура през втората половина на ХХ в. и до днес. Характерното за прокуратурата от това време е, че на нея са възложени функциите за върховен надзор върху законността в дейността на държавните органи, обществените организации и гражданите. В този смисъл текстът е ценен източник на информация и идеи, които помагат да обясним актуалното устройство и правомощия на българската прокуратура и защо тя носи атавизмите на миналото. Дискусията за устройството и функциите на прокуратурата в демократичното общество тепърва предстои в български контекст, поради което познанието за историческите корени на модела са полезни при формулиране на рационалните решения.

Статията може да намерите на www.sadebnopravo.bg