Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
02 Авг 2015

Представяне на опита на щата Колорадо в прилагането на възстановителни подходи за справяне с последиците от някои нарушения и престъпления

Прочетена 8284 пъти

Възстановителните подходи в правосъдието са система от ценности, принципи и философия. Фокусът на  тази система са взаимоотношенията, уважението към достойнството на жертвата и извършителя, отговорността, възстановяването от травмата и реинтеграцията. Чрез използването на различните възстановителни подходи се установяват и се укрепват връзките и отношенията между всички страни, засегнати от престъплението. Опитът на щата Колорадо е добър пример за това как ценностите на възстановителното правосъдие могат да бъдат реализирани в конкретни инициативи, осъществявани с подкрепата на щатските власти, местните общности и гражданите. Информацията може да бъде полезна в дискусиите и търсенията за стимулиране на възстановителните подходи в правосъдието на България.

Публикацията за опита на щата Колорадо може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg