Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
05 Авг 2015

Консултацията на Булгаро де Булгари относно правата на владетеля

Прочетена 11004 пъти
Публикуваме статията на проф. Борис Яновски, посветена на големия юрист от Ранното европейско възраждане, професор от Болонския университет Булгаро де Булгари - Bulgarus de Bulgarins (починал 1167 г.).
Де Булгари е известен преди всичко като голям представител на ранното поколение на глосаторите ‒ на тълкувателите на старото рим­ско и изобщо на античното право, приспособяващи го по този начин към изменените условия и изграждащи на тази основа правните систе­ми на новите държави и новите народи. Известен е и като един от научните светила, създали славата на Юридическия факултет на Болон­ския университет и даже като един от създателите на университета като особен вид висше учебно заведение от най-висок ранг с главен факултет юридически и предназначено да подготвя преди всичко юри­сти. Известен е и като първокласен оратор, възродил изкуството на го­лемите оратори от античността, поради което е получил и прозвището „златни уста“ ‒ „Bulgarus os aureum“.

Статията може да намерите на сайта http://www.sadebnopravo.bg