Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
07 Авг 2015

Съдебната практика като източник на правото

Прочетена 12349 пъти

Публикуваме трета статия на проф. Живко Сталев  - "Съдебната практика като източник на правото", написана в период, в който все още е било преобладаващо разбирането, че съдебната практика не е източник на правото, тъй като тя е свързана само с правоприлагането.

Професор Сталев аргументира задълбочено тезата, че съдебната практика е източник на правото, като излага систематично своите аргументи, които се основават на формален анализ на действащото законодателството, но включват и редица оригинални размишления, които стават предвестник  на новото течение в българската доктрината, с което тя се доближава до достиженията на правната доктрина и култура в страните от ЕС.

Авторът дефинира съдебната практика като понятие, включващо всеки съдебен акт, в който се дава тълкуване на нормативен акт или на обичай, трайната съдебна практика, която разрешава определен правен въпрос по еднакъв начин, и тълкувателните решения на Конституционния съд, ВКС и на ВАС, и излага тезата, че тъл­кувателни решения на Конституционния съд, на ВКС и на ВАС и трай­ната съвпадаща съдебна практика имат същата абстрактна и обща ре­гулираща сила, с каквато разполагат правните норми, породени от нормативни актове.

Статията на проф. Сталев може да откриете на сайта http://www.sadebnopravo.bg

Бележки на Константин Кунчев върху статията може да прочетете   т у к