Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Институционална памет

Рубриката "Институционална памет" е създадена в рамките на проекта "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ". В нея даваме думата на видни представители на колегията, чийто професионален път е преминал през пет десетилетия и две епохи. Те са свидетели и до голяма степен участници в промените на съдебната система в България от 90-те години насам. Техните ретроспекции, вижданията им за днешните предизвикателства пред правосъдието и размислите им за етоса на професията могат да заинтригуват не само членове на професионалната общност, но и граждани, загрижени за мисията на съдебната система в българското общество.

Интервюто с проф. д-р ПЕНЧО ПЕНЕВ – съдия в периода 1971-1984 г., зам.-председател и ръководител на Наказателна колегия в Софийския районен съд, зам.-председател и ръководител на Гражданска колегия в Софийския окръжен съд, министър на правосъдието и на вътрешните работи в двете правителства на Андрей Луканов (1990 г.), министър на правосъдието в коалиционното правителство на Димитър Попов (1991 г.), депутат в Седмото велико народно събрание, съдия в Конституционния съд (1991-1997 г.), адвокат (1997-2003 г.), директор на Националния институт на правосъдието (2003-2010 г.), член на правния съвет на Президента на Републиката, може да прочетете  тук
Интервюто с г-жа АНИ АДЖЕМОВА, член на Висшия съдебен съвет (1992-1997 г. и 1998-2003 г.), съдия във Върховния касационен съд, председател на Първо гражданско отделение, може да прочетете  тук  или в прикачения документ

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България
Интервюто с г-жа ВИОЛЕТА МЛЕКАНОВА, председател на Окръжен съд Габрово (1992-1998), съдия в Апелативен съд Велико Търново (1998-2007), председател на Наказателното отделение, член на Висшия съдебен съвет (1997-1998), може да прочетете  тук  или в прикачения документ

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-н РУМЕН НЕНКОВ, съдия в Районен съд - София, Градски съд - София, Върховен касационен съд, Конституционен съд (2009-2018г.) може да прочетете  т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-н ПЕТЪР ОБРЕТЕНОВ, съдия във  Варненски народен съд (1965–1972), адвокат (1972 – XI. 1993  и след V. 1997), депутат във Великото народно събрание (1990–1991), член на първия Висш адвокатски съвет (II. 1992 – XI. 1993), парламентарен секретар  на Министерството на правосъдието (ХI. 1993 – XI. 1994),  секретар на Съвета по законодателство при Министерството на правосъдието  (XI. 1994 – V. 1997), зам. председател на ЦИК (1994–2001) и член на ЦИК (2001–2009) може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-н БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ, съдия в Районен съд - Кърджали (1975-1978), съдия в Районен съд - Пазарджик (1979-1986), зам.-председател на Окръжен съд - Пазарджик (1986-1990), съдия във Върховния съд (1990-1996), зам.-председател и председател на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (1996-2006), член на Висшия съдебен съвет (1998-2003), член на Конституционния съд (2006-2015) от професионалната квота, понастоящем председател на Арбитражния съд при БТПП, може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Интервюто с г-н ГОРАН ГОРАНОВ - началник на Старозагорския затвор до 1999 г. може да прочетете   т у к  или в прикачения документ

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-жа МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА - съдия в Окръжен съд – Стара Загора (1992-2016) и г-н СТЕФАН САРАНЕДЕЛЧЕВ - съдия в Окръжен съд – Стара Загора (1992-2012), заместник-председател на Окръжен съд – Стара Загора (1995-2009)  може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Страница 1 от 2