Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Обучение в България

Уважаеми колеги,
Съюзът на съдиите в България Ви кани на  дискусия на тема  "Международен граждански процес –практико-приложен анализ на най-новите източници на правото на ЕС, практиката на Съда на ЕС и българското правоприлагане".

Модератор - доц.д-р БОРЯНА МУСЕВА

Дискусията ще се проведе на 26 февруари 2019 г. (вторник) от 16:00 часа. в Конферентната зала на ВКС, ет. 1 на Съдебната палата в София.

За регистрация: тел. 0879686841, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Заповядайте!

 

На 10 юни 2016 г. (петък) Съюзът на съдиите в България организира семинар за съдиите от съдебен район Враца. Семинарът ще се проведе от 10:00 ч. в сградата на Съдебната палата в гр. Враца и ще бъде на тема "Нови положения в НПК".

Лектори: Лада Паунова - съдия във ВКС и Весислава Иванова - съдия в Апелативен съд, София.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

На 22 юни 2016г, 11:00-16:30 ч. Международен правен център-ILAC в сътрудничество със Съюз на съдиите в България организира семинар на тема "Киберпрестъпления и сигурността онлайн". Семинарът ще се проведе в Конферентната зала на Съдебната палата, София.

Програма на семинара и регистрация може да намерите в прикачения документ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

На 15 май 2015 г., в изпълнение на програмата си за обучение, Съюзът на съдиите в България проведе среща-дискусия със съдии от съдебен район Габрово, на която бяха обсъждани следните теми:

"Проблеми на първоинстанционното производство по ГПК. Доклад. Преклузии."
"Проблеми на въззивното производство по ГПК. Правомощия на въззивната инстанция."
"Групиране на наказанията"
 
Лектори бяха:
Светла Цачева - съдия във Върховен касационен съд, Борислав Белазелков - съдия във Върховен касационен съд и Валя Рушанова - съдия в Апелативен съд София.
 
В срещата участваха съдии от ОС Габрово, РС Габрово, РС Севлиево, РС Дряново и РС Трявна.
 
 Дискусията се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
 
 
 

На 24 и 25 април 2015 г. Съюзът на съдиите в България проведе среща-дискусия, на която бяха обсъждани следните теми:


"Публичност и прозрачност на кадровата политика на ВСС и взаимодействие на ВСС с НПО"
"Регулация и кадастър"
"Актуална практика на ВАС по последните изменения на ЗКИР"

Лектори бяха: Даниела Мавродиева - съдия във ВАС,  Галина Солакова - съдия във ВАС и Камелия Маринова - съдия във ВКС.

Участие взеха административни и граждански съдии от Варна, Златоград, Луковит, Пловдив, София, Стара Загора.

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

Съюзът на съдиите в България проведе следните семинари-дискусии в гр. Несебър:

20-22 септември 2014 г.

1. Доказателствена тежест
2. Електронен документ и електронен подпис
3. Защита правата на човека в правото на ЕС

Лектори бяха АЛБЕНА БОНЕВА – съдия във ВКС, БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във ВКС, Доц. д-р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - адвокат и експерт в областта на е-правосъдие, д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ – преподавател по право на ЕС в Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Участие взеха 43 съдии от цялата страна.

 

26-28 септември 2014г
 
Семинар-дискусия по ЗОДОВ, на която присъстваха 55 административни съдии .
 
Лектори бяха ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА - съдия във ВАС, ЖАНЕТА ПЕТРОВА - съдия във ВАС и МАРИО ПЪРВАНОВ - съдия във ВКС

 

Дискусиите се организираха от Съюза на съдиите в България и  се проведоха по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

На 31 май 2014 г., в изпълнение на програмата си за обучение,  Съюзът на съдиите в България проведе семинар на тема „ОСОБЕНОСТИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС ПРИ НАЛИЧИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ с лектор – д-р БОРЯНА МУСЕВА, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”; адвокат към Софийска адвокатска колегия.
 
В семинара взеха участие повече от 60 съдии от цялата страна,  като бяха дискутирани следните теми:
 
I. Особености на гражданския процес при наличие на международен елемент
 
Страни
• Физически лица: местоживеене/обичайно местопребиваване/ гражданство/ адрес;
• Юридически лица:
-     седалище, централно управление, основно място на дейност, клон;
-     електронни сайтове за проверка на правосубектност и представителна власт;
 
Връчване на документи в чужбина
• Какво подлежи на връчване?
•  Кога трябва да се връчва в чужбина?
•  Начини на връчване;
•  Съвместимост на изискването за „съдебен адрес“ у нас с практиката на СЕС;
 
Доклад по делото
• Установяване на международния елемент?
• Определяне на приложимото право?
• Правна квалификация?
• Разпределение на доказателствената тежест?
 
Тежест на доказване и допустими доказателствени средства
•  Особености според Регламент Рим І и Рим ІІ;
•  Oсобености според Виенската конвенция за международна продажба на стоки;
 
Събиране на доказателства в чужбина
• Съотношение между националния ред, Регламент (ЕО) № 1393/2007, Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина и ДПП;
•  Начини на събиране на доказателства;
 
Установяване съдържанието на чуждото право
•  Способи;
•  Ролята на страните и на съда;
 

II. Определяне на международна компетентност
 
Основания за учредяване на международна компетентност на българския съд според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа (приложим след 10.01.2015 г.) и КМЧП
•  Изключителна компетентност;
•  Мълчаливо учредена компетентност;
•  Споразумение за избор на съд;
•  Компетентност в защита на по-слабата страна;
•  Обща компетентност;
•  Допълнителна компетентност
                                
Международна компетентност при обезпечаване на иск
•  Уредба в Регламент Брюксел І, Брюксел Іа и КМЧП;
•  Проект на Регламент за европейски запор на банкови сметки;

Международна компетентност при несъстоятелност
•  Уредба в Регламент (ЕО) № 1346/2000;
•  Практика на СЕС;

Проверка за наличие/липса на международна компетентност
•  Уредба според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа, Регламент №1346/2000 и КМЧП;
•  Поведение на съда при неявяване на ответника;
 
 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България  и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България

Страница 1 от 2