Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Национални съдилища

Районен съд Благоевград
 
Чрез техническите  механизми към софтуера за автоматично разпределение на делата  се обезпечава и постига:
        - ефективно приложение на принципа на случайният избор, чрез  обезпечаване на обективност, безпристрастност и същевременно с това равномерност на  натоварването, включително и при отчитане комплексна сложност на делата
         - най-високото ниво на сигурност  при разпределението на делата, като не се допуска възможност за манипулиране на избора или нерегламентиран достъп до разпределението, без техническа  следа от такива опити
        - прозрачност, отчетност и документиране на разпределението с автоматично генериране на нередактируеми  от потребителите на АСУД протоколи и  архив
        - интегриране към системата за  управление на делата с техническа възможност и за Централизирано извършване на разпределението, при въвеждане на такава организация от страна на ВСС и МП.
        - ефективна антикорупционна мярка като гаранция за независимост и безпристрастност на определените съдии и съдебни състави при  разглеждане на делата
 
Презентацията, изготвена от съдия Екатерина Николова, Председател на РС-Благоевград, можете да видите  т у к   или в прикачения документ.
 
 

Окръжен съд Кюстендил

В Окръжен съд Кюстендил са утвърдени Вътрешни правила за определяне, чрез жребий на основни и резервни съдебни заседатели по реда на чл.72 ал.2 ЗСВ, в които е описана   подробно процедурата за избор.
Правилата са качени и в секция “Съдебни заседатели” на страницата на съда в интернет: www.kos-bg.eu
 
 
Презентацията, изготвена от съдия Мирослав Начев, Председател на ОС-Кюстендил, можете да видите  т у к   или в прикачения документ