Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Международен опит

Уважаеми колеги,

Публикуваме тематичен подбор на международните стандарти, политики и най-добри практики, издание на CEELI институт, Прага.

Може да прочетете   т у к

Уважаеми колеги,

Публикуваме наръчник по относимото европейско право към правата на детето, издание на Агенция на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа.

Може да прочетете   т у к

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание кратко представяне на устройството, организацията и функциите на румънския Висш съвет на магистратурата, в който има две отделни камари за съда и прокуратурата.

Автор на презентацията е Дана Гърбован – съдия в Апелативния съд - Клуж, Румъния.

Повече информация може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България извърши проучване на системите за селекция, избор и правомощия на съдебните заседатели или непрофесионалните съдии в осем европейски държави: Германия, Великобритания, Белгия, Италия, Швеция, Дания, Полша и Словения. Изследването може да допринесе за повишаване на информираността на започналия дебат за необходимите промени в института на съдебните заседатели в България.

Повече информация може да откриете тук или в прикачения файл.

Публикуваната по-долу информация е предоставена на Съюза на съдиите в България от г-н Франк Егил Холм – старши експерт в Съдебния съвет на Кралство Норвегия. Достъпната на английски power point презентация беше представена от него на проведената на 16.12.2013г. в НИП работна среща на тема „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система на индивидуално и институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии”. Срещата е част от дейностите по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” изпълняван от ВСС по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
 
Можете да прочетете информацията  т у к   или в прикачения документ.

Приети от Комитета на министрите
на Съвета на Европа
на 17 ноември 2010 г.
и обяснителен меморандум

 

Програма на Съвета на Европа
„Да изградим Европа за и със децата“
www.coe.int/children

 

За да прочетете, моля натиснете   т у к