Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Съдебна реформа

"Воденето на дисциплинарни производства срещу съдии за системно неспазване на процесуалните срокове най-често разкрива проблеми в организацията и администрирането на съдилищата и съдебната система в цялост. Проверките и инспекциите, провеждани от председателите на съдилищата и ИВСС, са проявление на т.нар. „командно-контролна система” и култура, които имат своята продължителна история в България.
Подборът и оценката за работата на съдията в България не включва специфични проверки (с уважение към личността и достойнството на човека) за психическа и нравствена устойчивост и подходящи обучения за подобряване на уменията за общуване, работа в екип и устойчивост при работа под натиск и напрежение.
Проверките на ИВСС не спомагат за идентифициране на проблеми в организация на съдилищата, а се свеждат до грубо аритметическо изчисляване на срокове, без изобщо да се отчита сложността и естеството на съдийската работа, включваща като иманентна характеристика необходимостта от непрекъснато професионално усъвършенстване .
Образуваните дисциплинарни производства срещу съдии за системно неспазване на процесуалните срокове не се разглеждат и решават на основата на утвърдени обективни критерии, което обуславя противоречивата и непоследователна дисциплинарна дейност на ВСС..."

 

Пълния текст от Калин Калпакчиев е публикуван в сайта "Съдебно право" и може да прочетете  т у к

"Фондация „Български адвокати за правата на човека“  подкрепя  позицията, изразена от Съюза на съдиите в България в отвореното му писмо до Европейската комисия във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка.
    Като правозащитна организация с почти четвъртвековна дейност в сферата на правата на човека, отстояваща принципите на правовата държава,   сме силно обезпокоени от безпардонната и груба намеса на българския министър-председател в работата на Висшия съдебен съвет.Самото му  явяване му на заседанието на ВСС е проява на явно неуважение към съдебната власт в България и  разделението на властите.
    Същевременно събитията от 14 януари 2016 г. извадиха на показ нелицеприятни прояви на зависимост на отделни членове на Висшия съдебен съвет от изпълнителната  власт и явната им съпротива да се установи по един прозрачен и обективен начин истината около магистрати, замесени в скандални разговори, от които прозират корупционни схеми и прояви. Министър-председателят си позволи да отправи груби и неоснователни нападки към председателя на Върховния касационен съд, като демонстрира превратно разбиране на принципите на правовата държава и парламентарната демокрация. Припомняме, че провеждането на периодични избори е само един от елементите на демократичното управление и че съществуването на независим и безпристрастен съд, способен да гарантира върховенството на закона и да защити гражданите от произвол, включително и от страна на тези, които – по думите на г-н Борисов - „бият на избори и управляват“, е без алтернатива в едно демократично общество..."

Цялата декларация може да прочетете   т у к

СТАНОВИЩЕ на секцията на ССБ в гр. Разград за необходимостта от действителна съдебна реформа:

"...Усещането за недостиг на справедливост у българското общество, следва да бъде преодоляно чрез гаранции, че съдът е в състояние да правораздава само и единствено в подчинение на закона и съобразно фактите по делата.
    Действителни усилия от българския политически елит, насочени към създаване на подобни гаранции, не разпознаваме и понастоящем. А необходимостта от такива не бива да бъде омаловажавана. Защото само посредством тях могат да бъдат създадени реални механизми за борба срещу корупцията във всяка една от трите власти..."

ОБРЪЩЕНИЕ на съдии от Административен съд Варна:

"...Никой не може да въздейства на свободната воля, когато я има. Но за тази воля трябва да бъде създадена възможно най-подходящата среда и това е наш дълг, не само към обществото, но и към бъдещите поколения..."

ОТВОРЕНО ПИСМО от съдии в Окръжен и Районен съд Враца:

"... Искаме да кажем "не"  на насадената на обществеността презумция, че  съдиите са корумпирани, ерго престъпници, искаме да не се представят като правило изключенията, защото болшинството от хората, работещи в системата, са почтени и достойни юристи, за които правораздаването не е професия, а призвание. Приетите конституционни промени не създават гаранции, а акумулират зависсимости, срещу които изразяваме категоричната си нетърпимост..."

 

 

Писмо-подкрепа от Холандския съюз на съдебната власт

"Скъпи колеги,
   Запознахме се с вашето отворено писмо във връзка с конституционната реформа, отнасяща се до съдебната система.
   Бихме искали да ви уверим в нашата подкрепа за усилията ви към насърчаване на върховенството на закона във вашата правна система, тъй като върховенството на закона представлява един от съществените елементи на демократичното общество, както и една от основните ценности на страните-членки на Европейския съюз. Осигуряване спазването на върховенството на закона е в основата на съдебното сътрудничество в Европейския съюз. Вашите усилия в тази област са в интерес не само на българския народ, но засягат пряко и съдилищата в други държави-членки. Ние сме съпричастни към вашите усилия да накарате българският народ да осъзнае изключителното значение на независимостта на съдебната система и абсолютната необходимост от прилагане на върховенството на закона.
   Ако можем да съдействаме по някакъв начин, моля да ни информирате.

Искрено Ваша,
От името на Борда на Холандския съюз на съдебната власт"

Оригиналното писмо на английски език може да прочетете   т у к

Висшият адвокатски съвет твърдо отстоява необходимостта и активно участва в процесите по извършване на цялостна и ефективна реформа на съдебната власт в Република България.
          Поради тази своя трайна позиция Висшият адвокатски съвет подкрепя усилията и на другите професионални общности, както и на българските съдии за отхвърляне на всякакви вмешателства в дейността на независимата съдебна власт. Тези вмешателства подкопават професионализма и почтеността в работата на съда.
          Като конституционно призвани да отстояват и защитават свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, българските адвокати считат, че само независим съд, воден единствено от закона и морала, е в състояние да въздаде предвидимо, ефективно и справедливо правосъдие. Без достойни съдии добрите закони са нищо!

София, 18.12.2015 г.                                                ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Подкрепа за действията на съдиите от последните дни от Негово превъзходителство посланика на Кралство Нидерландия в България г-н Том ван Оорсхот
16 декември 2015 г. е обявен за ден на отворените врати в следните съдилища, където ще се проведат срещи - дискусии с граждани, представители на други юридически професии и преподаватели по специалност право за обсъждане на практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт за укрепването на авторитета на съдебната власт и подобряването на дейността на съдилищата и прокуратурата:
 
Окръжен съд Благоевград - цял ден
Районен съд Благоевград - зала No. 3, 16:00 ч.
Враца - среща с граждани пред Съдебната плата, 17:00 ч.
Габрово (съвместно със съдии от Севлиево и Дряново) - Съдебна палата, 17:30 ч.
Районен съд Лом - Съдебна палата, зала No. 1, цял ден
Районен съд Луковит - Съдебна плата, зала No. 2, 16:00 ч.
Районен съд Нови Пазар - Съдебна палата, цял ден
Районен съд Разлог - сградата на читалище "15 септември 1903", 18:00 ч.
Окръжен съд Русе - Съдебна палата, 10:00-18:00 ч.
Районен съд Своге - Съдебна палата, 09:00-14:30 ч.
София - Съдебна палата, бул. Витоша 2, зала No. 5, 16:00 ч.
Софийски районен съд, бул. Цар Борис III No. 54, 16:00 ч.
Софийски районен съд, бул. Драган Цанков No. 6, зала 3А, ет. 1, 16:00 ч.
Окръжен съд Търговище - Съдебна палата, зала No. 5, 16:00 ч.
 
Информацията подлежи на обновяване
 

 

 

 

Подкрепа от холандската съдийска организация "Съдии за съдии"

Писмо от Съюза на съдебните заседатели (в регистрация), в което се казва: "...ние разбираме исканията на съдиите за спешна реформа, която всички знаем, че е безалтернативна. Обществото се нуждае от повишаване на доверието в съдебната система и във възможността й да гарантира равенство пред закона и справедливост. Ето защо ви подкрепяме в стремежа към независимо, честно, безпристрастно и справедливо правосъдие..."

Интервю на съдия Борислав Белазелков  https://www.youtube.com/watch?v=zPWIM-a4iPQ

Интервю на съдия Николай Гунчев  https://www.youtube.com/watch?v=fdwRB7ORMLY

Интервю на съдия Весислава Иванова  https://www.youtube.com/watch?v=XdRZynTMDt0

Интервю на съдия Диана Коледжикова и съдия Владимир Вълков  https://www.youtube.com/watch?v=CYZKWuCJPDI

Участие на съдия Емил Дечев в "Добро утро, България", ТВ7, 15.12.2015г.

Участие на съдия Яна Димитрова в "Тази сутрин", bTV, 15.12.2015г.

Участие на съдия Атанас Атанасов в Сутрешния блок на ТВ Bulgaria On Air, 15.12.2015г.

Участие на съдия Весислава Иванова, съдия Таня Маринова и съдия Стоян Мадин в предаването "Кой говори",  Дарик радио, 15.12.2015г.