Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Конференции

Уважаеми колеги,

Публикуваме материали от проведената на 16.11.2018 г. конференция, която Съюза на съдиите в България организира съвместно с МЕДЕЛ /Европейски магистрати за демокрация и свободи/, както и приетата на следващия ден от същата организация декларация.

Може да намерите програма на конфренцията  т у к  или в прикачения документ.

 КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 30 септември 2015 г.

Уважаеми колеги,

Известно е, че у нас юридическа професия няма. Съществуват множество юридически професии - на съдията, на прокурора, на следователя, на адвоката, на юрисконсулта, на нотариуса, на съдебния изпълнител, на преподавателя по право, на арбитъра, на медиатора, на експерта-юрист, съдебния помощник и пр. Познанието, което всяка една от тези професии акумулира, и предизвикателствата, които правотой поднася, често остават затворени в самата нея. Малко са форумите, в които представители на всички юридически професии могат да се съберат и да чуят един от друг за проблемите и предизвикателствата, пред които интересуващата ги област от правото ги е изправила.А поводи за срещи несъмнено има.

Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com и Съюзът на съдиите в България организират първата по вида и по реда си такава съвместна годишна конференция на юристи от всички области на правото. Конференцията "Предизвикай: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" ще се проведе в гр. София на 16 октомври 2015 г. в Конферентната зала, ет. 1 на Съдебната палата.

Конференцията тази година има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на принудителното изпълнение на задължения по ГПК и свързаните с него области. Поводът за тазгодишната конференция е Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС. Редакционният съвет включва: доц. д-р Кристиан Таков от ЮФ на СУ "Климент Охридски", доц. д-р Мирослав Димитров от ЮФ на УНСС, съдия Албена Бонева от ВКС, съдия Галина Иванова от САС, д- р Стоян Ставру. Организационен съвет: Васил Петров (съдия от Софийския районен съд и редактор в Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com) и Румен Неков (юрист, коадминистратор на Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com)

Елате да се чуем и видим!Да опитаме заедно!

За повече информация:

 http://challengingthelaw.com/iniciativi/predizvikai-pravoto-2015/

Допълнително може да се свържете, ако имате въпроси, със съдия Васил Петров : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На проведената днес конференция Съюзът на съдиите в България представи предложенията си за изменение на Закона за съдебната власт:

Предложение за промени в Закона за съдебната власт

1. По функциите на ВСС – Той не може да ръководи съдилищата, при каквито и да било ограничения на тази функция. ВСС може да определя състава и организацията на работа на съда, да обезпечава финансово, технически и организационно неговата дейност, без да засяга независимостта му. Същото се отнася и за прокуратурата, и следствието.

2. Мярка да се гарантира независимостта на съда ВСС да се състои от Пленум и две колегии: Колегия на съда и Колегия на прокуратурата и следствието.

Пленумът се състои от всички членове на Висшия съдебен съвет и осъществява функциите по чл. 130, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Конституцията.

Колегията на съда се състои от 5-ма членове, избрани от Народното събрание и 6-ма членoве избрани от общото събрание на съдиите и осъществява функциите по чл. 130, ал. 6, т. 1 и 2 от Конституцията по отношение на съда.

Колегията на прокуратурата и следствието се състои от 6-ма членове, избрани от Народното събрание, 4-ма членове избрани от органите на прокуратурата, и 1 член, избран от органите на следствието и осъществява функциите по чл. 130, ал. 6, т. 1 и 2 от Конституцията по отношение на прокуратурата и следствието.

3. Пленумът и Колегията на съда да действат на сесии. Това ще позволи за членове на ВСС да се избират юристи, които упражняват активно професията си или заемат висши ръководни длъжности в органите на държавната власт или неправителствени организации, които имат за цел развитие и подпомагане на правната наука, правната култура или съдебната система, гражданското общество, както и защита на гражданските права. Същото се предлага и за Колегията на прокуратурата и следствието, но ако има причини тази колегия да продължи да действа постоянно, няма правни пречки това да остане и занапред така.

4. Мерки за повишаване на компетентността, административния капацитет и доверието във ВСС – трите комисии (по предложенията и атестирането, по професионална етика и по дисциплинарна отговорност) към двете колегии да бъдат постоянни и да имат за членове съдии от върховните и апелативните съдилища, съответно – прокурори и следователи от Върховната касационна, върховната административна и апелативните прокуратури, както и следователи от НСС с едногодишен мандат и при ротация с оглед на приемствеността.

- Да отпадне възможността ВСС да се самосезира с предложение за налагане на дисциплинарно наказание.

- Членовете на ВСС от квотата на съда, прокуратурата и следствието, както и членовете на постоянните комисии да се избират от Общите събрания на съдиите, на прокурорите и на следователите с пряк таен вот.

5. Гаранции за пълна прозрачност при избора на членове на ВСС и ИВСС.

6. Мерки за повишаване на авторитета и доверието в председателите на съдилищата – наред с другите кандидатури ВСС да обсъжда и кандидатура за председател на съда, предложена от общо събрание на съдиите от региона на горестоящия съд. Това няма да е подходящо разрешение за прокуратурата и следствието.

7. Мерки за повишаване на ролята на съдиите в организацията на работата на съда чрез разширяване на правомощията на Общото събрание на съдиите: председателят на съда да предлага заместниците си с одобрение от общото събрание на съдиите, общото събрание да определя натовареността на председателя на съда, неговите заместници и други съдии, натоварени с осъществяването на организационни или обществени функции. Изрично да се уреди правомощието на общото събрание на върховните съдилища да определят специализацията по отделения.Съюзът на съдиите в България организира конференция на тема „НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛА НА АДМИНИСТРИРАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“ с участието на неправителствени организации с дейности, свързани със съдебната власт, членове на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието.
 
Повод за дискусията е последният Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка и публично разпространената информация, че се подготвя за внасяне в Министерския съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
 
Бихме искали отново да представим идеите си за изменения на Закона за съдебната власт, да обсъдим проблемите на атестирането и повишаването на съдии, да разговаряме и по възможност да се обединим около конкретни предложения за реформиране на модела на администриране на съдебната власт, които да бъдат включени в подготвяния законопроект.
 
Конференцията ще се проведе на 7 февруари 2014 г. (петък) от 13:30 часа в Конферентната зала на Съдебната палата, бул. Витоша 2, ет. 1.


На 28 февруари 2913 г. в зала No. 8 на НДК, гр. София,  Съюзът на съдиите в България проведе конференция на тема:
 
"ЗА НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. Мерки за укрепване на независимостта и отговорността на органите на съдебна власт"
 
Първата част на конференцията беше на тема "Структурни проблеми на сегашния модел на Висшия съдебен съвет и мерки за тяхното преодоляване" с модератор Капка Костова - съдия във Върховен касационен съд.
 
Презентатори бяха:
Калин Калпакчиев - член на Висшия съдебен съвет - "Парламентарна квота – конституиране и численост, за да се намали политическо влияние в работата на ВСС",
Атанас Атанасов - съдия в Софийски градски съд - "Отделеното управление на съдии и прокурори като основна гаранция за независимостта на съда и ефективното администриране на съдилища и прокуратури",
съдия Герхард Райснер - президент на Международната асоциация на съдиите и председател на Консултативния съвет на европейските съдии - "Представяне на международните стандарти за модела на ВСС за гарантиране на независимостта на съдебната власт"
Дана Гърбован – съдия в Апелативен съд град Клуж, Румъния - "Модел на ВСС в Румъния – разделеното администриране на съдилищата и прокуратурите. Оценка на ефективността".
 
Втората част на конференцията беше на тема "Участие на съдиите в управлението на съдебната система" с модератор Елена Авдева - съдия във Върховен касационен съд.
 
Презентатори бяха:
Светла Цачева - съдия във Върховен касационен съд - "Модел, мандат и укрепване на административния капацитет на ВСС"
Борислав Белазелков - съдия във Върховен касационен съд и Христо Иванов – програмен директор на Български институт за правни инициативи /БИПИ/ - "Статут на председателите на съдилища и форми на самоуправление".
 
Конференцията се излъчи online, запис от нея можете да видите т у к:

Watch live streaming video from iapressclub at livestream.com
 
Конференцията се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на капацитета и солидарността насъдийската общност" с подкрепата на Фондация Америка за България

 Във връзка с предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), Съюзът на съдиите организира конференция на тема „За ролята на на ВСС като основен обект и участник в съдебната реформа“. 

 За участие бяха поканени всички номинирани членове от съдебната власт и от Народното събрание, както и представители на неправителствени организации, професионални организации, журналисти. 

Срещата се проведе на 10.09.2012 г. (понеделник) от 09:00 до 15:30 ч. в зала Мати, в малката сграда на НДК, пл. България 1  при обсъждане на следните теми:

 I. Ролята на ВСС при отстояване на независимостта на съдебната власт; 

 Модератор - съдия Борислав Белазелков - ВКС 

 

II. Първостепенни задачи пред новия ВСС: 
 
•за осигуряване на равен достъп до правосъдие на гражданите; 

 •за дефиниране и утвърждаване на единни критерии за награждаване и наказване на съдиите, прокурорите и следователите; 

 •за дефиниране и утвърждаване на единни критерии за избор на главен прокурор и председатели на върховните съдилища. 

 Модератор - съдия Албена Бонева - ВКС 

 
 
III. Предоставяне на възможността представители на медиите да задават въпроси по лични, обществени и професионални теми към всеки един от номинираните. 

 Модератор - съдия Нели Куцкова - САС

 

Участваха делегации на Съюза на съдиите в България, Холандския съюз на съдебната власт и съдийските сдружения на Словакия, Словения и Република Хърватска. Домакин на конференцията беше Чешкият съюз на съдиите. 

Темите на конференцията включваха: 
1. Независимост на съда. Намеса на политическите власти в правораздаването. Организация и функциониране на съдебната власт. 
2. Кариерно развитие на съдията. 
3. Ролята на съдийските сдружения. Обмяна на добри практики и опит. 
Заседанията бяха организирани като обсъждане на казуси, представени от ССБ. 

Съюзът на съдиите в България бе представляван от Живко Желев (член на УС и представител на секция Стара Загора), Яни Гайдурлиев (член на УС и представител на секция Бургас), Аделина Троева (представител на секция Монтана), Таня Маринова (Председател на секция София - Районен съд) и Атанас Атанасов (член на ССБ от Софийски Апелативен съд). Делегацията се водеше от Ива Пушкарова, изпълнителен директор на ССБ и ръководител на проекта от българска страна. Делегациите на партньорите включваха членове на ръководствата им. 

Партньорите достигнаха до съгласие за изграждане на информационна мрежа помежду си, координирана от централата на Съюза на съдиите в България, и до изработване на заключителен документ, обобщаващ изводите на проведените обсъждания. Той ще бъде изготвен след като стенограмите от заседанията бъдат обработени. 

Конференцията се проведе в рамките на проект: ,,Укрепване на Съюза на съдиите в България”, изпълняван от Холандския Хелзинкски комитет, Съюза на съдиите в България, Чешкия Съюз на съдиите и Холандския съюз на съдебната власт с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандското правителство за 2007-2011 г.