Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Писма и декларации

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет, Инспектората при ВСС и Етичната комисия към ВСС писмо от съдии в Административен съд Варна.

 

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет с копие до министъра на правосъдието становище на ССБ относно отворените писма на съдии от Административен съд - гр. Варна.


Становището може да откриете тук или в прикачения файл.

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет, Етичната комисия към ВСС, министъра на правосъдието, председателя на Върховния админситративен съд, Съюза на съдиите и Европейската комисия отворено писмо от съдии в Административен съд Варна.

Публикуваме и следните документи във връзка с отвореното писмо:

1. Разпореждане за свикване на общо събрание на съдиите

2. Предложение на съдиите от Второ отделение за промяна в дневния ред на общото събрание

3. Допълнение към oтвореното писмо

11-те неправителствени организации призовават членовете на  ВСС да се съобразят с профила на председател на ВКС, който изготвиха съдии от Върховния съд,  да насрочат и организират изслушване на кандидатите пред магистратите от ВКС и да проведат гласуването с интегрални бюлетини, а не през електронната система.

Писмото може да прочетете   тук   или в прикачения документ.

 

В писмо до ръководството на ССБ съдии от Окръжен съд гр. Смолян и Районен съд гр. Смолян апелират за реакция относно случай, грубо нарушаващ независимостта и авторитета на съдебната власт.
 
Цялото писмо можете да прочетете  т у к

Писмо до премиера Борисов по повод решаване на проблема със сградата

на РС Петрич. Писмото може да  прочетете     т   у   к.

Поздравителният адрес от Президента на Република България може да

прочетете  т  у  к