Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Институционална памет

Рубриката "Институционална памет" е създадена в рамките на проекта "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ". В нея даваме думата на видни представители на колегията, чийто професионален път е преминал през пет десетилетия и две епохи. Те са свидетели и до голяма степен участници в промените на съдебната система в България от 90-те години насам. Техните ретроспекции, вижданията им за днешните предизвикателства пред правосъдието и размислите им за етоса на професията могат да заинтригуват не само членове на професионалната общност, но и граждани, загрижени за мисията на съдебната система в българското общество.

Интервюто с г-н Васил Гоцев, български юрист и политик от Демократическата партия, министър на правосъдието и правната евроинтеграция през 1997-1999 година, може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто с г-н Людмил Нейков, член на Върховния съд (1991-1996), зам.-председател на Върховния административен съд (1996-2000), член на Конституционния съд (2000-2009) може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Интервюто  с проф. СНЕЖАНА НАЧЕВА  може да прочетете  т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Съюзът на съдиите в България започва да публикува интервюта с юристи, оставили следа в развитието на правосъдието в България в рамките на дейностите за съхраняване на институционалната памет.
Интервюто  с г-н ДИМЧО ДАНДОВ, председател на Окръжен съд – Стара Загора (1992-2002), член на първия Управителен съвет на Съюза на съдиите в България (1997-2000) може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Страница 2 от 2