Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Главен съдебен инспектор

Съдии от Софийски градски съд пoдкрепят съдия Анелия Маркова за инспектор в ИВСС.

Номинацията може да прочетете  т у к

Кратка автобиография може да прочетете   т у к

 

КОНЦЕПЦИИ за работата като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, изготвени  от Теодора Точкова и Вера Чочкова, кандидати за заемане на длъжността Главен инспектор в ИВСС.

Концепциите са публикувани на сайта на Народното събрание на следния адрес http://www.parliament.bg/bg/ivss2_candidates

 


 

"Уважаеми народни представители,
 
На 21.03.2014 г. инициираната от Съюза на съдиите в България вътрешносъсловна консултация приключи с публичното изслушване на съдиите, дали съгласието си да бъдат издигнати кандидатурите им за главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Всички участвали в публичното обсъждане оценяват високо проведения откровен разговор за проблемите в съдебната система, мястото и ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет като орган, призван да предлага и реализира работещи решения за подобряване на работата на съда, прокуратурата и следствието. За задълбоченото и съдържателно качество на проведената дискусия съществен принос имат всички съдии с активна позиция и неправителствените организации, които се включиха в процеса и заедно поставиха за обсъждане повече от сто въпроса за различни аспекти от дейността на главния съдебен инспектор. Считаме, че така проведеното публично обсъждане показа, че гражданското общество има вътрешен потенциал и е способно да генерира общи идеи и да подкрепя общи предложения за усъвършенстване на отношенията в обществото и ефективното функциониране на институциите..."

 

Цялото обръщение на 12-те професионални и неправителствени организации можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Изслушването се проведе публично на 21 март 2014 г. в конферентната зала на Съдебната палата пред съдии, представители на неправителствени организации и журналисти, продължи близо три часа и беше излъчвано онлайн.

Архивен запис на изслушването можете да видите   т у к

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание зададените до този момент въпроси към приелите номинации съдии.

Общи въпроси към двете съдии

Въпроси към съдия Теодора Точкова

Въпроси към съдия Вера Чочкова

Публичното обсъждане на кандидатите ще се проведе на 21 март 2014 г.
и ще е открито за медиите.    Управителният съвет на Съюза на съдиите в България обявява, че излъчването на кандидати за длъжността Главен съдебен инспектор в рамките на обявената вътрешно-съсловна консултация приключи успешно.

    От номинираните от професионалната общност дванадесет съдии двама дадоха съгласие за участие в следващия етап от консултациите. Това са съдиите Вера Чочкова от Софийски градски съд и Теодора Точкова, председател на Административен съд – Хасково.
    Предстои провеждането на публично обсъждане на предложенията. То ще се състои на 21 март 2014 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата в София. За участие в него ще бъдат поканени съсловните магистратски организации, както и неправителствени организации, развиващи дейност за утвърждаване на правовата държава и върховенството на закона. По време на обсъждането всеки от номинираните ще има възможност да се представи и да изложи вижданията си за дейността на ИВСС. Впоследствие ще им бъдат зададени, след тяхното обобщаване, постъпилите по електронната поща въпроси, като ще бъде дадена възможност на поканените на изслушването съсловни и неправителствени организации за задаване на допълнителни такива.
    Целта е да се установи каква е съсловната и обществената подкрепа за предложените кандидати. За да се включите в публичното обсъждане и в съответствие с утвърдената от Разширения управителен съвет на ССБ рамка на консултацията, обявяваме, че в срок до 20 март 2014 г. на електронната поща на съюза Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. можете да изразите становище и да зададете своите въпроси към двамата съдии, приели номинацията. Те ще бъдат обобщени и зададени по време на изслушването им.

    Публичното обсъждане ще бъде открито за представителите на медиите и ще бъде предавано пряко по интернет на адрес http://www.judgesbg.org.

    След обсъждането, УС на ССБ ще вземе решение дали кандидатурите на Вера Чочкова и Теодора Точкова да бъдат официално подкрепени и излъчени от името на съсловната организация. След това предстои народните представители да преценят дали да внесат тези номинации за разглеждане в Народното събрание.

    Съсловната организация ще продължи обобщаването на събраната информация и повдигнатите по време на дискусията въпроси за действащата правна уредба на конституирането на ИВСС, неговия състав, правомощия и дейност до момента, както и перспективите за развитие.

    ССБ изказва своето удовлетворение от успешното приключване на първия етап от вътрешно-съсловните консултации за избор на Главен съдебен инспектор. Убедени сме, че предстоящото публично обсъждане ще допринесе не само за пълната прозрачност на процеса, но и за предлагането на безспорен кандидат за тази длъжност.
    Оценяваме високо способността на професионалната общност да реагира компетентно и задълбочено в подкрепа на съсловните усилия за демократизиране на процесите в съдебната система и работата на държавните институции.

    Представяме професионалните автобиографии на Вера Чочкова и Теодора Точкова, както и подадените за тях писмени номинации.

Автобиография на Вера Чочкова

Автобиография на Теодора Точкова

Номинация за Вера Чочкова

Номинация за Теодора Точкова

По-долу можете да видите профил  в Judicialprofiles.bg към представянията на Теодора Точкова и Вера Чочкова, изготвени по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

Вера Чочкова

Теодора Точкова

 

05 Мар 2014

Съобщение

           Уважаеми колеги,
 
          Управителният съвет на ССБ съобщава, че в проведената до момента консултация в професионалната общност за номиниране на кандидати за длъжността „главен инспектор” започна вътрешносъсловна дискусия за ролята, мястото и изискванията към Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).  Намираме провеждането й за полезно, тъй като на първо място се утвърди профил, съдържащ обективни критерии към законоустановеното изискване заемащите длъжността да притежават високи нравствени и професионални качества. На следващо място консултацията не се ограничи до номиниране на кандидати, а се фокусира върху обсъждане на принципните въпроси по правомощията на този орган, начина на неговото конституиране, извършената до момента дейност и перспективите му. Колегите се включиха активно в дебата и продължават да търсят подходящ кандидат, след като възприеха поставените в профила критерии. В рамките на вътрешната консултация бяха издигнати кандидатури на съдии, които по преценка на професионалната общност са утвърдени професионалисти и безспорни авторитети с необходимите морални устои, достойни да ръководят контролния орган. Нито един от предложените до момента не даде своето съгласие да участва в обсъждане за евентуално излъчване на неговата номинация за главен инспектор. След окончателното приключване на консултацията ще обобщим техните основания.
Уважаеми колеги,
Управителният съвет на ССБ Ви уведомява, че в първоначално обявения срок – до 21.02.2014г. постъпиха номинации за девет съдии, които да бъдат излъчени в рамките на вътрешносъсловните консултации като възможни кандидати за главен съдебен инспектор. След проверка за съответствието на номинациите с обявените рамки на вътрешносъсловните консултации и с изискванията на закона към кандидатите за наличие на конкретно установена продължителност на професионален стаж, УС на ССБ осъществи контакт с номинираните съдии, като част от тях поискаха да им бъде дадено допълнително време, за да вземат решение дали са съгласни да продължи участието им като кандидати в по-нататъшните етапи от вътрешносъсловната консултация. Като обсъди това желание на номинираните колеги, УС на ССБ реши да удължи до 28.02.2014г. срока за представяне на номинации за кандидати за главен съдебен инспектор. Призоваваме в така удължения срок активно да обсъдите със своите колеги по месторабота кои са подходящите представители на професионалното ни съсловие, които притежават качествата, посочени в очертания профил на кандидата за длъжността и да ги номинирате мотивирано с писма, изпратени до официалния адрес на ССБ.