Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Въпроси към кандидатите

Отговорите на кандидата за член на ВСС Любомир Нинов на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к
Отговорите на кандидата за член на ВСС Георги Йовчев на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к
Отговорите на кандидата за член на ВСС Цветинка Пашкунова на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к
Отговорите на кандидата за член на ВСС Пламен Дацов на въпросите, зададени от Съюза на съдиите в България на 5 май 2017г. може да прочетете  т у к
Страница 2 от 2