Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Публикуваме СТАНОВИЩЕ на ССБ по конституционно дело № 13/2014 г., образувано на 4.XII.2014 г. по искане на тричленен състав на ВАС на основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ.

Становището може до намерите тук или в прикачения файл.

Писмо от Съюза  на съдиите в България до членовете на Висшия съдебен съвет във връзка с изказването на г-жа Светла Петкова на 29.01.2015 по време на дискусията за избор на председател на ВКС.

Може да прочетете т у к  или в прикачения документ

Публикуваме писмо от шест НПО до президента на Република България във връзка с избора на председател на Върховния касационен съд.

Писмото може да откриете тук или в прикачения файл.

Госпожи и господа членове на Висшия съдебен съвет,

    Представяме на Вашето внимание становището на Съюза на съдиите в България относно предстоящия избор на председател на Върховния касационен съд между кандидатурите на съдиите Павлина Панова и Лозан Панов.
След като проследихме етапите по номиниране на кандидатите, представените концепции и приложените към тях документи, проведените изслушвания в специализираните комисии на Висшия съдебен съвет и пред съдиите от Върховния касационен съд, заявяваме категоричната си подкрепа за кандидатурата на заместник-председателя на Върховния касационен съд съдия Павлина Панова...

Може да прочетете Становището   т у к   или в прикачения документ.

Съюзът на съдиите в България изразява подкрепата си към позицията на всички съдии, които тези дни по различен начин заявиха категоричното си нежелание да стават мълчаливи участници в продължаващото дискредитиране на съда като институция, призвана да осигури върховенството на закона чрез безпристрастно и независимо правосъдие, което гарантира равноправие на всички правни субекти.

Цялото писмо може да откриете тук или в прикачения файл.

10-те НПО призовават народните представители от 43-то Народно събрание да фокусират вниманието си върху разрешаване на проблема с избор на нов главен съдебен инспектор и да инициират в кратки срокове нова процедура за избор с цел преодоляване на институционалната криза.

Писмото може да прочетете тук или в прикачения файл.

"Дами и господа членове на Висшия съдебен съвет,

Обръщаме се към Вас, за да изразим неудовлетворението си от демонстрираната от мнозинството на съвета липса на воля да изясни всички въпроси за разпределението на търговското дело, образувано в Софийски градски съд по искането на Българска народна банка за обявяване в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка, както и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на спазването на установения в закона принцип за случайно разпределение на делата..."

Писмото на УС на ССБ може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

    Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
 
   Поводът да се обърнем към Вас са скорошните публикации, повдигащи въпроси за случайното разпределение на търговското дело, образувано в Софийски градски съд по искането на Българска народна банка за обявяване в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка.
   Съюзът на съдиите в България винаги активно е участвал в дискусията за усъвършенстване на използваните в органите на съдебната власт компютърни системи за разпределяне на делата, така че да се гарантира законоустановения принцип за случайно разпределение, при осигуряване на равномерна натовареност на магистратите...
 
Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.
Страница 10 от 20