Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Уважаеми колеги, 
публикуваме предложенията на ССБ по проекта, изтотвен от ВСС, на правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, които в общия текст са обозначени с червен шрифт.

УС на ССБ

 

Предложенията можете да видите т у к 

В последния доклад от 18 юли 2012 г. по механизма за сътрудничество и проверка  беше констатирано, че България продължава да изостава по отношение на стандартите в областта на правосъдието и вътрешния ред, приложими за останалите страни-членки на ЕС. Ключовите предизвикателства в това отношение са:
 
1. Отстояване на независимостта на съда, включително: 
 
    • По отношение на политически натиск и влияния от икономически и властови лобита;
    • Вътрешно-системните форми на нерегламентирано въздействие по административен път;
    • Нисък праг на толерантност към конфликтите на интереси и търговията с влияниe.
 
2. Осигуряване на ефективно правосъдие, включително чрез гарантиране на добро управление на човешкия и финансовия ресурс на системата и на компетентна и отговорна работа на отделните магистрати и ръководните органи.
 
За постигането на тези цели са необходими комплексни реформи,очертани  в препоръките на ЕК и ПАСЕ, в заключенията на Венецианската комисия, в решенията на ЕСПЧ и в докладите на много международни и български организации. Тези реформи вече се налага да преодолеят и тенденцията към запазване на статуквото под прикритието на декоративни промени, фокусирани върху процедурите, вместо върху съдържателните структурни и функционални проблеми.  

 

Можете да прочетете доклада за 2013 г. т у к

Обръщение към членовете на ПАСЕ от група водещи неправителствени организации в областта на върховенството на закона и защитата на човешки права.

Можете да прочетете Обръщението т у к.

По повод появилата се в медиите информация, че полицейска акция е била наречена на името на съдия от Велико Търново, изменил мярка за неотклонение на обвиняем от „задържане под стража” в „домашен арест”, УС на ССБ реши, че е редно да припомни позицията на Общото събрание на ССБ, единодушно изразена от участниците в събранието през месец януари 2012 г. 

Не е необходимо особено усилие, имената на двете акции – „Р.А.Л.И.Ц.А.” и „М.И.Л.Е.В.” да се тълкуват като изпълнение на заканата на министър Цветанов, който на 02.07.2011 г. обяви, че занапред операциите по залавяне на освободени с акт на съда обвиняеми ще се кръщават на имената на съдиите. 

УС на ССБ счита, че настоящият опит да бъдат сплашвани съдиите, които не се съобразяват с очакванията на министъра, представлява още по-тежко нарушение на конституционните изисквания за ненамеса на изпълнителната власт в работата на съда, тъй като е ПОВТОРНО. 

Държим да ви уведомим, че съдията Теодор Милев не е бил и не е член на ССБ и настоящото становище не представлява лична защита в негова полза, а е поредното напомняне за недопустимостта на опитите да се нарушават принципните на правовата държава. 

Прилагаме становището на Общото събрание по случая РАЛИЦА т у к

"...Недопустимо е чрез вътрешни правила ВСС да ограничи конституционно даденото му правомощие да подложи на обсъждане и гласуване в процедурата всички участващи кандидати за назначаване на главен прокурор."

Пълният текст на позицията ожете да прочетете т у к.

Писмо във връзка с интервю на министър Дянков в предаването "Здравей България" на Нова телевизия от 07.12.12г.

Пълният текст на писмото може да изтеглите от  т  у  к

УС на ССБ изпрати писмо с "... с апел към ВСС да предостави на магистратската общност информация, която да бъде и обществено достъпна, по неотложни финансови въпроси".

Пълният текст на писмото може да изтеглите от  т  у  к

 

УС на ССБ изпрати следното становище до ВСС относно въпросите във връзка с т.нар. "случай Марковска". В становището са посочени предложенията на ССБ, свързани с отстояване на независимостта на българския съд.

Пълният текст на становището - български вариант може да изтеглите от   т  у  к

Пълният текст на становището - английски вариант може да изтеглите от   т  у  к

 

Страница 13 от 20