Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

С отворено писмо граждански организации препоръчаха шестима кандидати за ВСС от квотата на Народното събрание. Писмото е от името на Институтът за развитие на публичната среда, Асоциацията за Европейска интеграция и човешки права, Български адвокати за правата на човека, РискМонитор, Съюзът на съдиите в България, Центърът за либерални стратегии и Националната мрежа за гражданско наблюдение на съда. 
 
Като мотив за кандидатурите се посочва, че това са почтени хора, с активна професионална и гражданска позиция.
 
Пълният текст на писмото можете да видите в прикачения документ.

"... С отстраняването на съдия Тодорова от поста поради дисциплинарно уволнение, не се ли облагодетелстват обвиняеми, по чиито дела тя е била съдия - докладчик и които, поради нейното отстраняване, е необходимо да се разглеждат отново и това няма ли да доведе до изтичане на давностни срокове в резултат на взетото от ВСС решение?..."

Цялата декларация можете да изтеглите от т у к:

Съдиите от Районен съд гр. Стара Загора, Окръжен съд гр. Стара Загора и Административен съд гр. Стара Загора заявяваме своето уважение към високия професионализъм на съдия Мирослава Тодорова. Ние уважаваме активната й гражданска позиция и неуморна работа, като преподавател в НИП и председател на ССБ за отстояване достойнството, независимостта и авторитета на всеки съдия в Република България.

По повод разпространената информация за хода на жалбата на Мирослава Тодорова до Върховния административен съд срещу решението на Висшия съдебен съвет за дисциплинарното й освобождаване от длъжност и неговото предварително изпълнение.

Пълният текст на обръщението може да изтеглите от  т  у  к

В становището се казва: "Очевидно решението на 19 члена на ВСС, чиито мандат изтича след броени дни, за дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова, е смущаващо, неразбираемо и създава в общественото пространство усещане не за законност, а за произвол и безпардонност".

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Присъединяваме се към изразеното недоволство от решението на ВСС за дисциплинарно уволнение на съдия Мирослава Тодорова. 

Изразяваме принципната си позиция, че е недопустимо магистратите да бъдат уволнявани за просрочени актове при липсата на утвърдени критерии за натовареност и ясни стандарти за понятието „разумен срок за произнасяне”. 
Изказваме недоволство и от критериите и начина на започване и провеждане на дисциплинарните производства, свързани с липсата на достатъчно прозрачност, обективност, състезателност и мотивираност на дисциплинарните актове. Липсата на единство у дисциплинарната практика категорично поражда съмнения в обективността на наложените наказания и създава чувство за прилагането на двойни стандарти по отношение на магистратите. 

Даваме висока оценка за работата на съдия Тодорова като председател на Съюза на съдиите в България и като магистрат с ясна и открита позиция по проблемите на съдебната система. 


СЪДИИ ОТ РС-ВРАЦА

11 съдии от Районен съд Шумен, 11 съдии от Разградски съдебен район и съдии от Районен съд Исперих се присъединиха към протеста срещу дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова.

Декларацията на съдиите от Районен съд Шумен можете да изтеглите от  т у к

Декларацията на съдиите от Разградски съдебен район можете да изтеглите от  т у к

Декларация на съдиите от Районен съд Исперих можете да изтеглите от  т у к

 

Столичната адвокатура също застана с декларация зад съдия Мирослава Тодорова и срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) за нейното уволнение. Декларацията на Софийската адвокатска колегия (САК) е подписана от адвокат Петър Китанов, в качеството му на председател на САК. 
"САК застава на позицията, че формализма на ВСС в този конкретен случай най-малко е в помощ на съдебната система и организацията в работата на българския съдия. Висшият съдебен съвет (ВСС) е призван да създава условия за проява на професионализма, безпристрастието и необремената правна мисъл на българския съдия. Наместо това с акта на налагането на най-тежкото наказание – уволнение към съдия Мирослава Тодорова, дръзнала да споделя и да се бори за своята независимост – ВСС не само създава предпоставки за никому непомагащите хаос и безпринципност в системата, но и предава - за пореден път - доверието на обществото, което му е възложило мисията да създава условия за предотвратяване на подобни нарушения, а не да налага показни наказания на работещите и мислещи хора от съдебната система",пише в острата декларация. 

Адвокат Китанов допълва, че САК подкрепя независимостта на съдиите и се противопоставя на безпринципността и административното вмешателство в тяхната работа. 

"САК апелира за създаване на условия за спокойна от административно вмешателство и битови неудобства дейност по правораздаване, чиято единствена задача да бъде обективност, независимост и професионализъм. Единствено тогава изискванията към българския съдия могат да бъдат безкомпромисно високи, очакванията на обществото – големи, а моралната и професионална отговорност на съдията – безкрайна", се казва в декларацията.

Страница 14 от 20