Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Във връзка с приетите Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждение, приети с решение на ВСС от 27.10.2011 г. по протокол № 34 и протичащата процедура по планиране на бюджета на съдебната власт за 2013 година, Съюзът на съдиите в България предлага своите идеи и критични бележки, които се надява да бъдат приети конструктивно и да се превърнат в основа на полезни дебати с оглед бъдещото подобряване и усъвършенстване на организацията на съдебната власт.

Пълния текст на писмото може да изтеглите от  т  у  к

 

 

УС на Съюза на съдиите в България изпрати  писмо до:

- Правната комисия на НС,

- председателите на ПГ      и

- независимите народни представители,

относно предложенията за промени в Закона за съдебната власт.

Писмото в българския вариант може да изтеглите от    т  у  к,

а  в английския вариант  -   от    т  у  к

 

Позицията  на ССБ :

в българския вариант може да изтеглите от  т  у  к,

а английския вариант може да изтеглите от  т  у  к

Днес, 20.03.2012 г. в Министерство на правосъдието бяха внесени предложенията на Съюза на съдиите в България за промени в Закона за съдебната власт.

Предложенията за промени в Закона за съдебната власт може

да прочетете    т  у  к

Съюзът на съдиите в България изпрати следното писмо с отговор на въпроси, поставени на ССБ във връзка с дейността на работната група за изменение и допълнение на ЗСВ.

Писмото може да изтеглите от  т  у  к, 

 

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България изразява категоричната си подкрепа на предложените промени и допълнения в Закона за МВР.

Пълният текст на подкрепа от УС на ССБ може да изтеглите от  т  у  к

 

С оглед постъпилите мнения от колеги от страната, т. 7 - избор на председатели на съдилища ще бъде дообмислена и преразгледана.

Предложенията може да изтеглите от   т  у  к

Страница 16 от 20