Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Становището на ВСС може да прочетете  т  у  к

Писмото от УС на ССБ до гражданското общество и неговите организации

може да прочетете    т   у   к

 
 
ОТВОРЕНО ПИСМО                                       
 
 
 
                       До
                                                                                Висшия съдебен съвет
 
 
           Съдии от Софийския апелативен съд изразяваме изключителното си разочарование от избора за председател на нашия съд. При наличието на две кандидатури на съдии, доказали своята професионална компетентност и почтеност, уважавани от колегите си, изборът на генерал Веселин Пенгезов буди най-малкото недоумение. 
Ние сме съдии и нямаме право да вярваме на слухове, но липсата на логично обяснение, защо беше предпочетена личността на ген. Пенгезов ни кара да се съмняваме в критериите на ВСС, които се прилагат при избор на председател на такъв важен съд.
С ясното съзнание за последиците, които ще понесем във връзка с нашето становище, заявяваме, че сме готови да ги понесем, но не и да загубим достойнството си на хора и съдии.
 
29.04.2009 г.
 
Уважаеми членове на Висшия Съдебен Съвет,
 
С настоящото обръщение изразяваме тревога от начина, по който се извършват някои от последните назначения в съдебната система и в частност – с извършеното на 26.04.2006 г. назначаване на лице, класирано в конкурс за младши следовател, за младши съдия- при това в друг съдебен район / конкретно- в Софийски градски съд, без да е обявяван и провеждан конкурс за такава длъжност/. Считаме, че по този начин се създават предпоставки за заобикаляне на императивни разпоредби от Закона за съдебната власт и Наредба № 2 за провеждане на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, опорочават се принципите на конкурсно начало, прозрачност, обективност, безпристрастност и равнопоставеност на кандидатите. 
Преназначаването на младши следовател от Окръжна следствена служба- Стара Загора в младши съдия в Софийски Градски Съд води до заемане на длъжност “младши съдия” от лице, което е класирано в конкурс за длъжност “младши следовател” и е в нарушение на чл. 127а от Закона за съдебната власт, според който длъжността “младши съдия” се заема след провеждане на централизиран конкурс. Поставя се под съмнение и изискването на чл. 3 от Наредба № 2 за разделност на конкурсите за младши съдии, за младши прокурори и за младши следователи. Нарушен е и чл. 35ж, ал. 1 и 2 от ЗСВл, тъй като преназначеният младши следовател е започнал обучението си като такъв във Националния институт на правосъдието и няма да завърши пълния 6-месечен курс на обучението за младши съдия. Не подлагаме под съмнение професионалните качества на колегата, назначен в нарушение на закона- тревогата ни е свързана с принципното накърняване на основни начала при подбора на магистратите и възможността за създаване на опасни прецеденти занапред.
Освен, че заобикалят императивни нормативни разпоредби, подобни случаи имат и друго измерение. Те неизбежно влияят върху правосъзнанието на начинаещите магистрати и омаловажават усилията на тези, които са предпочели по-тежкото, но честно участие в конкурс за желаната от тях длъжност, както и положените от тях усилия и труд за повишаване на професионалната квалификация чрез преминаване на целия курс на начално обучение за младши съдии към Националния институт на правосъдието. По наше мнение такъв подход в кадруването създава опасност от компрометиране на съдебната система и дава основания за критикуването й в навечерието на присъединяването на България към Европейския съюз и очаквания мониторингов доклад за подготвеността на страната ни. Изразяваме желанието си да работим в съдебна система, достойна за уважение.
Водени от стремежа да се развиваме професионално в среда с ясни правила, оставаме с надеждата, че ще споделите изложеното в нашето обръщение. 
 
С уважение:
1. Асен – Иван Иванов Бонев 
2. Валентин Тодоров Борисов 
3. Валентина Иванова Петрова
4. Весела Орлинова Павлова
5. Гергана Велчова Кирова
6. Даниела Петрова Попова
7. Деница Димитрова Долапчиева
8. Диана Колева Стоянова
9. Ивайло Йорданов Иванов
10. Ивайло Петров Георгиев
11. Ивелина Златкова Владова
12.Йоана Милчева Генжова
13. Йоханна Иванова Антонова
14. Ивелина Ленкова Мавродиева
15.Лилия Александрова Василева
16. Мариела Атанасова Иванова
17. Мария Добрева Василева – Данаилова
18. Надежда Маринова Александрова
19. Нели Савчева Маринова
20. Олга Иванова Георгакева
21. Петина Кръстева Жекова
22. Петя Тошкова Стоянова
23. Полина Петрова Бешкова – Узунова
24. Радост Красимирова Бошнакова
25. Райна Петрова Мартинова
26. Стела Василева Георгиева
27. Стоян Пеев Мутафчиев
28. Татяна Димитрова Богоева
Уважаеми дами и господа,
 
Приложена, изпращаме Ви декларация на Съюза на съдиите в България, отнасяща се до тревожен проблем, свързан с обезпечаването на помещения за новосъздадените административни съдилища.
Декларацията беше единодушно подкрепена от присъстващите на Националната конференция „Необходима ли е промяна в отношенията държавни органи и правни НПО”, организирана на 23.02.2006 г. от Съюза на юристите в България, под патронажа на Президента на Република България.
На своето годишно Общо събрание, проведено на 24.02.2006 г. българските адвокати също подкрепиха исканията в декларацията.
 
Председател на Съюза на юристите в България
/Владислав Славов/
 
Председател на Съюза на съдиите
/Стоил Сотиров/

УС на ССБ взе позиция, относно реда за издаване на болнични листове

при наличие на заболявания, представляващи основания за отлагане

на делата в съда. Пълният текст може да изтеглите от   т  у   к

Етичният кодекс в  български вариант може  да изтеглите от   т  у   к,

а в английския вариант -  от  т  у  к

Страница 20 от 20