Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Проекти

Настоящият  аналитичен  продукт има за цел да насочи ползвателите на  методологията  към  избор  на най-подходящ метод или група от методи  за  изследване  на потребителската удовлетвореност от  предоставянето  на  съдебните услуги. Тя  е  разработена  на  база  на утвърдени от Български институт за правни инициативи стандарти и добри международни практики. Изследването  е  възложено  от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" и е осъществено  с  финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

 

Изследването може да прочетете  т у к

Във връзка с 16 април – Ден на българската Конституция, в СУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Златица се проведе среща, на която  съдия Атанас Атанасов и съдия Калина Анастасова  запознаха  ученици от 10 и 12 клас със същността на Конституцията като основен закон на държавата, с разликите между различните конституции в българската история, както и с правата и задълженията на всеки гражданин в нашата страна. Бяха коментирани различни казуси от практиката на съдиите.

Всички присъстващи получиха като подарък по един екземпляр от Конституцията на Република България.

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

Съюзът на съдиите в България организира благотворителна изложба с рисунки на деца от V, VI и VII клас на 139 СОУ "Захарий Круша" с ръководител г-н Веселин Стоянов. Изложбата се проведе на 26-28 март  2018 г. в централното фоайе на Съдебната палата. Децата дариха приходите от картините за лечение на техен съученик.

 

 

Събитието се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

Съюзът на съдиите в България издаде „Наръчник за управление на съдилищата“. Наръчникът съдържа текстове, изготвени от съдии от различни български съдилища, в рамките на проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“, финансово подкрепен от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. Текстовете се отнасят до различни аспекти от администрирането на съдебната власт, като обединяващо е намерението на авторите да идентифицират съществуващите проблеми, функция на действащата нормативна уредба или на практиката по приложението й, като посочат и възможни решения за преодоляване на тези проблеми. Значителна част от сборника е посветена на функционирането на районния съд, като основният първоинстанционен съдебен орган в България. Темите по организацията на дейността на районните съдилища, функциите и устройството им, както и на работата на службите в тях са дело на съдията от Софийски районен съд Розалина Ботева и на дългогодишния бивш председател на Районен съд Нови пазар Галина Иванова. Именно практическия опит на авторите предпоставя конкретното значение на написаното от тях за съдиите, ангажирани в управлението на съдилищата. Управлението на съдилищата обхваща само един от аспектите на администрирането на съдебната власт, поради което и друга тема от сборника се отнася до дейността на Висшия съдебен съвет. Тя е разработена от съдията от Софийския апелативен съд Калин Калпакчиев, който в последните пет години е член на ВСС и в този смисъл не само теоретично е подходил при съставянето на своя текст. С отделен акцент върху една от функциите на съдебния съвет, а именно тази по дисциплинарното наказване на магистратите, е друга тема от сборника, чиито автор е съдията от СРС Васил Петров. Съдия Петров има научни интереси в областта на административното право и неговият текст представлява принос в не много изследваната теоретично материя за дисциплинарния процес по отношение на съдии, прокурори и следователи. Този сборник е написан от съдии за съдии и се надяваме, че тези, които го прочетат ще станат по-съпричастни към необходимите общи усилия управлението на съдебната власт да се подобри.
В периода между 23-ти март и 29-ти април, тази година, Съюзът на съдиите в България, съвместно със Студентски клуб "Теодор Пиперков" и Юридическия факултет на Софийския университет организираха курс по изготвяне на съдебни актове за студенти от ЮФ на СУ. В рамките на курса беше изнесена лекция по писане на присъди по наказателни дела и решения по граждански дела, след което бяха проведени семинари по изготвяне на съдебни актове въз основа на материали по действителни дела. В провеждането на курса взеха участие съдии от ВКС, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд.

 

Участието на Съюза на съдиите в България бе в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

На 31 март-1 април 2017 г. в гр. Бургас и на 21-22 април в гр. София се проведоха семинари на тема "Добри практики по управление на съдилищата. Опитът на Нидерландия и новите положения в Закона за съдебната власт"
Семинарите бяха  насочени към председатели на съдилища, техни заместници и съдии, които проявяват интерес към темата за доброто администриране на дейността на съда.

Участие в семинара в Бургас взеха 28 съдии от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища в Ардино, Бургас, Брезник, Варна, Нови Пазар, Разград, Русе, Сливен, София, Шумен и Ямбол, а на семинара в София - 33 съдии от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища в Асеновград, Варна, Видин, Враца, Бургас, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Тетевен, Самоков, представители на ВСС, зам.министър на правосъдието.
Семинарът в София бе открит от г-н Лозан Панов, председател на Върховен касационен съд и  Н.Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия. Гост лектор  и на двата семинара беше г-н Берт Маан, бивш председател на Районен първоинстанционен съд в Цволе-Лелистад, Холандия. Лектори бяха и г-жа Капка Костова - съдия във ВКС, г-н Атанас Атанасов - съдия в СГС, г-н Мартин Граматиков - правен експерт, HiiL Innovating Justice
Програмата на семинарите включваше следните теми:
  • Лидерство в съдебната власт
  • Реорганизация на Софийския районен съд. Създаване на единна съдебна институция - българският опит
  • Иновации в съдебната власт
  • Управление на съдилищата, теория и практика
  • Въведение в законовите разпоредби относно съдийското самоуправление
  • Съдийско самоуправление, опитът на Холандия

На 1 март 2017 г. се проведе среща, на която бе представено изследването на социолога Живко Георгиев на тема "Ролята на районните съдилища в живота на местните общности". Изследването бе проведено в районните съдилища в Дулово, Брезник, Кула, Царево, Девин, Берковица, Пирдоп и Луковит в периода септември-октомври 2016 г.  по поръчка на ССБ.
След представянето на изследването се проведе дискусия в светлината на актуалната тема за това необходима ли е реорганизация на съдебната карта и в каква насока тя следва да се реализира.
Участие в дискусията взеха съдии от районни и окръжни съдилища в страната, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Софийски градски съд, членове на Висшия съдебен съвет, представители на Министрество на правосъдието, съсловни и неправителствени организации.

Може да прочетете  социологическото изследване  т у к

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с с подкрепата на Фондация Америка за България

На 13.02.2017 г. съдия Вероника Бозова заедно с  деца от 7 клас от СУ "Козма Тричков" гр. Враца посети ОДМВР Враца. Там учениците се запознаха със системата за приемане на сигнал от тел.112, видяха как се обработва сигнала и бе обсъдено как и към кого да се обърнат за съдействие в различни ситуации.
Беше им  показана и химическата лаборатория, в която се обработват наркотични вещества, обсъдени бяха различните видове наркотични вещества, начините за разпознаването им и  рисковете от зависимост при употребата им.
Учениците се запознаха с оръжейната колекция в ОДМВР Враца - с различните видове оръжия и наказателната отговорност, която носят във връзка с оръжията като им бе обяснено, че държането и придобиването на оръжие се извършва при специален разрешителен режим.
На групата бе показано и как се разпознават подправени парични знаци и документи със съответната апаратура.
На желаещите бе снета дактилоскопия и на цялата група се разясни спецификата на дактилоскопния отпечатък и това какво значение има той за разследващите органи.
Страница 1 от 4