Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Срещи

На 28 и 29 юни 2013г. разширеният УС на ССБ проведе работна среща в с.Чифлика, Община-Троян.
 
В работната среща се включиха Председателят на ССБ съдия Таня Маринова, членове на УС на ССБ , както и съдии от различните съдебни географски райони и нива на съдебната система.
 
Участие взеха Изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, както и г-н Ленко Ленков, като представител на Фондация"Америка за България".
 
Магистратите обсъдиха изпратените до ССБ писма за съдействие, организационни въпроси относно изготвянето на становища от името на УС на ССБ, както и възможността за допълване на обученията, организирани от ССБ по места с теми, които са полезни и интересни за съдиите, при липсваща обучителна алтернатива за тях в НИП.
 
На проведената работна среща, РУС взе решение за сформиране на работна група, която да изготви цялостна Концепция за обективно и справедливо оценяване и атестиране на магистратите. При направата на Концепцията ще се ангажира становището и на останалите членове на Съюза, чрез изпращане на анкета до всички, както и международен опит.
 
 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
 
    
 
 
 
 

На 22-24 март 2013г. в с. Арбанаси се проведе среща на съвипускници от НИП - випуск 2007 и 2010 г., на която присъстваха 55 младши съдии от различни нива и географски райони на съдебната система.
Срещата се проведе при следната ПРОГРАМА:

23 март 2013г. (събота)

10:00-12:30ч. - Първоинстанционно и заповедно производство по граждански дела – дискусия
Лектор: Хрипсиме Мъгърдичян – съдия в Софийски градски съд

13:30-16:00ч. – Лекция „Човешки отношения и съдебна практика“
Лектор: Румен Петров, преподавател в НБУ.
Автор на публикации, сред които “Adolescents as Community Mental Health Facilitators and the process of Rejuvenating Mental health in Eastern European Countries.” In Rejuvenating Mental Health for Youth in Europe, WHO; “The attacks on 11 of September and the discourse of envy.” In Rethinking the transition, University Publishing House “Sveti Kliment Ohridsky”, Sofia 2002.

16:30-18:30 ч.Доказателства и доказателствени средства (годни и негодни доказателствени средства; използване на доказателствени средства, събрани в друго производство; практики по спорни хипотези по чл. 279 и 281 от НК) - дискусия
Лектори: Мирослава Тодорова, Калин Калпакчиев

Срещата на съвипускниците се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

На 16 март 2013 г.  ССБ събра на тричасова дискусия в БТА представители на широк кръг неправителствени организации (НПО). По-специалното на тази дискусия е, че в нея се включиха представители на много НПО, които не работят в областта на правосъдието, както и представители на протестиращите, които до момента лансираха в публичното пространство редица искания за промени в съдебната система, някои от които доста екзотични.

Идеята за тази дискусия се роди на конференцията на ССБ от 28 февруари в НДК за необходимите структурни промени в съдебната власт, осигуряващи независимостта и отчетността й, където някои представители на протестиращите дойдоха, за да тестват част от лансираните по време на протестите идеи.

Съдиите очертаха и най-необходимите мерки, за да стане съдебната система независима и почтена. Те трябва да започнат още на входа на системата, да минат през критериите и практиката по кариерното израстване, създаване на кадрови орган, освободен от зависимост, справедлив дисциплинарен процес и съответните форми на обучение, които да запълват всякакви дефицити.

 

 

 

 

На 14-16 декември 2012г. в гр. Банкя се проведе среща на съвипускниците от НИП - випуск 2005 и 2006 г., на която присъстваха 36 младши съдии от различни нива и географски райони на съдебната система.

Срещата премина при следната ПРОГРАМА:

 15 декември 2012г. (събота) 

10:00-12:00ч.- "Човешки отношения и съдебна практика"

Лектор: Румен Петров, преподавател в НБУ. 

Автор на публикации, сред които “Adolescents as Community Mental Health Facilitators and the process of Rejuvenating Mental health in Eastern European Countries.” In Rejuvenating Mental Health for Youth in Europe, WHO; “The attacks on 11 of September and the discourse of envy.” In Rethinking the transition, University Publishing House “Sveti Kliment Ohridsky”, Sofia 2002. 

  13:30-16:00ч. – "Проблеми на заповедното производство" – дискусия

Лектор: Красимир Влахов 

  16:30-18:30 ч. – Доказателства и доказателствени средства (годни и негодни доказателствени средства; използване на доказателствени средства, събрани в друго производство; практики по спорни хипотези по чл. 279 и 281 от НК) - дискусия 

Лектори: Мирослава Тодорова,Калин Калпакчиев

 

 Срещата на съвипускниците се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

 

 

 

От 11 до 15 ноември във Вашингтон бе проведено годишната среща на Международната асоциация на съдиите /МАС/. МАС създадена през 1953 г. в Залцбург – Австрия. Всяка година се провежда световна среща на нейните членове в различна държава-домакин, от която държава МАС има за член национално съдийско сдружение. 

Домакин на тазгодишната среща беше Федералната асоциация на съдиите на САЩ, с председател съдия Ройъл Фъргюсън от Тексас. Сесиите се проведоха в сградата на Световната академия за интелектуална собственост – Александрия, Вирджиния.

 

Участваха представители на 71 съдийски организации от целия свят, между които и на ССБ, представляван от говорителя Нели Куцкова. 

 

Приветствени писма до делегатите бяха изпратени от председателя на Върховния съд на САЩ – Джон Робъртс и от президента на САЩ – Барак Обама.

През петте дни на срещата бяха проведени заседания на така наречения Централен съвет /общо събрание на представителите на националните сдружения/, отделни заседания на четирите регионални групи – Европейската, Африканската, Ибероамериканската и групата на Азия, Северна Америка и Океания. На срещата на Европейската асоциация на съдиите беше изслушан докладът на нейния председател Герхард Райснер, в който ССБ беше посочен като много активна и успешна организация, заслужаваща да придобие статута на редовен член на МАС. 

Общата тема за тази година на постоянните изследователски комисии беше „Правото на интелектуална собственост в световен мащаб” в съответните аспекти на отделните изследователски комисии: независимост на съда, гражданско право, наказателно право и трудово и социално право. Заключенията на комисиите ще бъдат публикувани до края на годината на интернет страницата на МАС.

 

Централният съвет изслуша и прие отчета за дейността на МАС през изминалата година и освободи от отговорност ръководното тяло на МАС – така наречения „президентски комитет”; прие изменения в устава на организацията; гласува резолюции в подкрепа на някои национални магистратски организации: на Гърция /поради двукратното намаляване на възнагражденията на съдиите, надвишаващо намалението на заплатите на други длъжности в бюджетния сектор –достигнало в крайна сметка 60 %/; на Турция /поради възможността съдии и прокурори да бъдат премествани на различни длъжности в различни населени места в страната без тяхно съгласие/ и на Литва /поради двукратното намаляване на възнагражденията на съдиите, надвишаващо намалението на други длъжности в бюджетния сектор – общ намаление от 20 %/.

Централният съвет гласува и общо „Становище за отражението на икономическата криза върху правосъдието”, в което което се казва, че кризата, засегнала много страни в света, от една страна води до увеличаване на делата в съдилищата и държавите са длъжни да осигурят необходимите средства за разглеждането им, за да не се накърнява правото на гражданите на достъп до правосъдие. От друга страна, инфлацията на практика намалява заплатите на съдиите дори те да не са изрично редуцирани. В становището се подчертава, че дори когато е непредотвратимо намаляването или замразяването на съдийските възнаграждения, от особена важност е, да не се накърнява финансовата независимост на съдиите.

Бяха проведени избори за нов „Президентски комитет”, поради изтичане на мандата на настоящия. За пръв път в изборите с право на глас участва и ССБ поради придобиване на качеството на пълноправен член на МАС. /ССБ има статут на извънреден член от 2005 г./

 

За президент на МАС беше избран съдия Герхард Райснер от Австрия /досегашен първи вицепрезидент и председател на Европейската асоциация/. 

Останалите избрани членове на управителния орган са: Кристина Креспо от Уругвай /първи вицепрезидент/ и останалите вицепрезиденти: Робърт Блейър – Канада, Кагней Джон Муси – Южна Африка, Кристоф Ренияр – Франция, Виргилиус Валанциус – Литва и Жозе Игрежа Матош – Португалия. 

 

За нов председател на Европейската асоциация на съдиите беше избран Кристоф Ренияр – Франция, който беше и един от ръководителите на националната стачка на френските съдиите, проведена преди две години поради недопустимата намеса на президента Саркози в независимостта на съда.

 

 

31 Май 2012

Среща

На 31.05.2012 г. се проведе среща с делегация от юристи от Туркменистан. От страна на ССБ участие взеха: 

Борислав Белазелков - изпълнителен секретар на ССБ 

Ирина Петрова - член на УС на ССБ 

Нели Куцкова - говорител на ССБ 

Стоил Сотиров - член на УС на ССБ 

Бяха обсъждани въпроси, свързани главно с обучението на магистрати, основните дейности на ССБ и взаимоотношенията на ССБ с други професионални организации.

 

На 15-16.април.2011 г. в София, в хотел София Сити Авеню, се проведе среща на РУС на ССБ с Комисиите към УС. Програмата включваше: 
Сесия на Комуникационната комисия 
1. Групово взаимодействие 
2. Комуникационни бариери в групата и техники за преодоляването им: предотвратяване на ,,скъсване на комуникациония канал”, възстановяване на комуникация при скъсване, преодоляване на комуникационния шум, предотвратяване на разпадането на комуникацията в малки групи, зачитане на индивидуалните потребности от общуване в група (предотвратяване на ,,комуникационна пасивност” и ,,загуба на играч”) 
3. Групови роли: влизане в роли при комуникация, управление на комуникацията в група 
4. Ефективни техники за изпращане на послания и вземане на решения: асертивно изпращане на съобщение, разчитане на обратната връзка, въвличане на всички участници в процеса, достигане до консенсус, спазване на срокове 
Съвместна сесия на Комуникационната, Финансовата и Комисията по организационно развитие: 
1. Контрол на комуникационните канали 
2. Екипно вместо групово взаимодействие: екипни роли, споделяне, открито взаимодействие, асертивност 
Съвместна сесия на Финансовата и Комисията по организационно развитие: 
1. Обсъждане на резултатите от проведените обиколки на УС из секциите. 
2. Децентрализиране на оперативния мениджмънт в организацията и създаване на правила за работа в тази насока. Ясно определяне и разпределението на функциите по фондонабиране, бюджетиране и финансово отчитане между администрацията на ССБ и неговите управителни и консултативни структури (Дейност 3.3.1 от Стратегическия план). 
Сесии на Правно-етичната комисия 
1. Укрепване на капацитет: екипно взаимодействие, споделена отговорност, изграждане на екипна идентичност 
2. Обсъждане на методика за оценка на потребностите на местните професионални общности от повишаване на квалификацията и медиация по етични въпроси. Годишни програми за провеждане на общи и специализирани програми за развиване на професионална етика, съобразени с потребностите на местните професионални общности. Подготовка на стартирането на програмите за обучение (Дейности 1.3.1 от Стратегическия план). 
Семинар на Правно-етичната комисия по етични проблеми 
1. Преглед на относими етични професионални стандарти за поведение на съдията и отражението им върху кариерното израстване;
2. Дисциплинарна отговорност за неетично поведение. Видове наказания; 
3. Етичното и правното нарушение - кое е по-тежко; 
4. Дисциплинарната отговорност за етично нарушение и независимостта. 
Сесиите се водеха от организационните консултанти на ССБ (Петя Попова и Георги Кирилов) със съдействието на медийните консултанти (Димитър Абрашев и Силвия Великова) и външните експерти (Хотзе Бергсма от Холандия, Ева Мрзенова и Ивана Хрдличкова от Чешката Република). Семинарът на ПЕК по етични въпроси бе воден от съдията Маартен Стеенбеек от Холандския Съюз на съдебната власт. 
Срещата бе проведена в рамките на проект ,,Организационно укрепване на Съюза на съдиите в България", финансиран от програма МАТРА на Холандското правителство за тригодишен период, който изтича в края на май 2011 г.

Страница 2 от 2