Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Практика на ЕСПЧ

Министерство на правосъдието публикува Брой 4 на Бюлетина "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" (октомври - декември 2014 г.). Бюлетинът може да бъде открит тук.
Уважаеми колеги,
 
Представяме на вниманието Ви тридесети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец юли 2014 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. 
 
Бюлетин 30 и каталога можете да намерите в прикачените документи.
 
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви двадесет и девети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец юни 2014 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.

Бюлетин 29 може да прочетете в прикачения документ.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: http://www.blhr.org/

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви двадесет и осми брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец май 2014 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.

Бюлетин 28 може да прочетете в прикачения документ.

Уважаеми колеги,


Представяме на вниманието Ви двадесет и седми брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец април 2014 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.


Бюлетин 27 може да прочетете в прикачения документ.
Министерство на правосъдието публикува Брой 3 на Бюлетина "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" (юли - септември 2014). Бюлетинът може да бъде открит тук.

Уважаеми колеги,

В прикачения файл ще откриете изнесената на Конференцията на международната адвокатска организация през 2012 г. лекция "Съдебна независимост и демократичен процес: няколко съдебни решения на Европейския съд по правата на човека"   от Ан Пауър-Форд, съдия в Европейския съд по правата на човека. Съюзът на съдиите в България ще продължава да публикува текстове, свързани с независимостта на съда, устройството и функциите на Съдебните съвети, правото на справедлив процес и защитата на останалите основни човешки права.

Може да прочетете лекцията тук или в прикачения файл.  

Уважаеми колеги,

ЕСПЧ изготви Индекс, който съдържа преглед на най-важните решения на Съда за първите шест месеца на 2014 г. По отношение на България за този период се посочват три решения по основателност:

·Адбу с/у България

·М.Г. с/у България

·Вельо Велев с/у България

и едно по допустимост:

·Вълчев и други с/у България

Превод на резюметата и повече информация може да откриете тук или в прикачения файл. Преводът е на Министерство на правосъдието и адв. Димитър Милев.

Страница 2 от 5