Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Практика на ЕСПЧ

Уважаеми колеги,
 
Представяме на вниманието Ви двадесет и трети брой на бюлетин "Съдебна
практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати
за правата на човека". Същият може да прочетете  т  у  к:
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец
септември 2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу
България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и
решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата
на човека.
Уважаеми колеги, 
 
Представяме на вниманието Ви двадесет и втори брой на бюлетин "Съдебна
практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати
за правата на човека". 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец
юли 2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България
и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
 
Бюлетин бр. 22 може да прочетете   т  у  к
Уважаеми колеги, 
 
Представяме на вниманието Ви двадесет и втори брой на бюлетин "Съдебна
практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати
за правата на човека". 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец
юли 2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България
и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
 
Бюлетин бр. 22 може да прочетете   т  у  к
Уважаеми колеги, 
 
Представяме на вниманието Ви двадесет и първи брой на бюлетин "Съдебна
практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати
за правата на човека". Същият може да прочетете  т  у  к:
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец юни
2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и
подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на
Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. 
 
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата
на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org.
Уважаеми колеги, 
 
Представяме на вниманието Ви двадесети брой на бюлетин "Съдебна практика
по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за
правата на човека", който може да отворите и прочетете   т  у  к
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец май
2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и
подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на
Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. 
 
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на
Фондация "Български адвокати за правата на човека": www.blhr.org.
Уважаеми колеги, 
 
Представяме на вниманието Ви деветнадесети брой на бюлетин "Съдебна практика
по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за
правата на човека".
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец април
2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския
съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. 
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на
Фондация "Български адвокати за правата на човека": www.blhr.org.
 
Бюлетин бр. 19 може да разгледате и прочете  т  у  к

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви осемнадесети брой на бюлетин "Съдебна практика
по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за 
правата на човека", който може да прочетете   т  у  к
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през
месец март 2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу
България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на
Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. Всички
броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация "Български адвокати за правата на човека": www.blhr.org.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви шестнадесети брой на бюлетин "Съдебна
практика по правата на човека", издание на фондация "Български
адвокати за правата на човека".
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през
месец януари 2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу
България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения
на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи ащитата на правата на човека.
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата
на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org.
 
Бюлетин бр.16 може да отворите  от    т  у  к
Страница 3 от 5