Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Практика на ЕСПЧ

Уважаеми колеги,

Излезе единадесети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата
на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата
на човека", който може да прочетете  т  у  к.
 
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през
месец юли 2011 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу
България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения
на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
 
На Вашето внимание предлагаме поредния трети брой на „Добри съдебни
практики” – електронен бюлетин, издание на Програмата за развитие на
съдебната система (ПРСС).
 
В подготовката на материалите участие взеха и Ваши колеги, за което им
изказваме нашата благодарност!
Повече информация за Програмата за развитие на съдебната система
може да намерите на http://prss-bg.org/
 
Електронен бюлетин бр.3 може да прочетете   т   у   к
 
Уважаеми колеги, 
 
Представяме  Ви десети брой на бюлетин "Съдебна практика
по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати
за правата на човека".
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през
месец юни 2011 г. от Европейския съд по правата на човека по дела
срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави,
както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата
на правата на човека. 
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет
страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org 
С цел продължаването на издаването на Бюлетина и неговото подобряване,
бихме искали да Ви помолим да попълните следната анкета:
 
Пълният текст на бюлетин 10 може да изтеглите от  т  у  к
 
 
Девети брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека",
издание на фондация "Български адвокати за правата на човека"
може да прочетете  т  у  к.
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през
месец май 2011 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу
България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения
на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на
Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org

 

Излезе първия електронен бюлетин на Съюза на съдиите в България, 
 
който може да прочете  т  у  к

 

 

Представяме на вниманието Ви осми брой на бюлетин "Съдебна практика
по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за
правата на човека",  който може да прочетете   т  у  к.
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през
м. април 2011 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу
България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и
решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на
правата на човека. 
Бюлетинът "Съдебна практика по правата на човека" се издава от
Фондация "Български адвокати за правата на човека" от октомври 2010 г.
 
Бюлетинът съдържа кратко резюме на решенията, постановени през съответния месец от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави,както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. Отразяват се и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското правителство, които поставят значими или нови проблеми в защитата на правата на човека в България. 
Бюлетин 7 може да отворите от  т  у  к
Излезе вторият брой на бюлетина на Програмата за развитие на
съдебната система - "Дневник на добрите съдебни практики" 
и Вие може да го прочете   т  у  к .
 
Целта на този брой е да Ви запознае с работата на съдилищата-модели и
партньори по прилагането на втория План за подобряване на работата на
съда. Ще прочетете за интересни практики, които биха могли да се прило-
жат и в други съдилища в страната. 
 
Специални гости на броя са съдия Любен Хаджииванов -председател
на Окръжен съд – Смолян и госпожа Елена Бангиева -
специалист „Връзки с обществеността” на Варненския окръжен и
апелативен съд.
Съдия Любен Хаджииванов, в качеството си на член на Комитета по оценка
изпълнението на Плана сподели впечатленията си за първите месеци на
прилагане на Плана.
Г-жа Бангиева коментира по какъв начин съвременната съдебна система
трябва да комуникира с гражданите.
 
Страница 4 от 5