Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Практика на ЕСПЧ

Бюлетинът "Съдебна практика по правата на човека" се издава от
Фондация "Български адвокати за правата на човека" от октомври 2010 г. 
 
Бюлетинът съдържа кратко резюме на решенията, постановени през съответния
месец от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и
подбрани решения по дела срещу други държави,както и решения на Съда на
Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
Отразяват се и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското правителство,
които поставят значими или нови проблеми в защитата на правата на човека в
България. 
Бюлетинът се публикува на страницата на Съюза на съдиите със съгласието
на издателя.
Бюлетин 5 може да изтеглите от  т  у  к
Бюлетинът "Съдебна практика по правата на човека" се издава от
Фондация "Български адвокати за правата на човека" от октомври 2010 г. 
 
Бюлетинът съдържа кратко резюме на решенията, постановени през съответния
месец от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и
подбрани решения по дела срещу други държави,както и решения на Съда на
Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. Отразяват
се и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското правителство, които
поставят значими или нови проблеми в защитата на правата на човека в България. 
Бюлетинът се публикува на страницата на Съюза на съдиите със съгласието на
издателя.
Бюлетин 4 може да отворите   т  у  к

 

Бюлетинът "Съдебна практика по правата на човека" се издава от
Фондация "Български адвокати за правата на човека" от октомври 2010 г. 
 
Бюлетинът съдържа кратко резюме на решенията, постановени през
съответния месец от Европейския съд по правата на човека по дела срещу
България и подбрани решения по дела срещу други държави,както и
решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата
на човека. Отразяват се и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското
правителство, които поставят значими или нови проблеми в защитата на правата
на човека в България. 
 
Бюлетинът се публикува на страницата на Съюза на съдиите със съгласието на
издателя. 
Пълният текст на бюлетин 3 може да прочете   т  у  к

Бюлетинът "Съдебна практика по правата на човека" се издава от
Фондация "Български адвокати за правата на човека" от
октомври 2010 г. 

Бюлетинът съдържа кратко резюме на решенията, постановени през съответния
месец от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и
подбрани решения по дела срещу други държави,както и решения на
Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
Отразяват се и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското правителство,
които поставят значими или нови проблеми в защитата на правата на човека
в България. 

Бюлетинът се публикува на страницата на Съюза на съдиите със съгласието
на издателя и може да бъде изтеглен от  т  у  к

Бюлетинът "Съдебна практика по правата на човека" се издава от
Фондация "Български адвокати за правата на човека" от октомври 2010 г. 

Бюлетинът съдържа кратко резюме на решенията, постановени през съответния
месец от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и
подбрани решения по дела срещу други държави,както и решения на
Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
Отразяват се и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското правителство,
които поставят значими или нови проблеми в защитата на правата на човека
в България. 

Бюлетинът се публикува на страницата на Съюза на съдиите със съгласието
на издателя и може да се прочете  от   т   у   к
 
 
Страница 5 от 5