Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Отчети и стратегии

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Вътрешно организационно развитие
2. Дейности в подкрепа на независимостта на съдебната власт
3. Международна дейност
4. Партньорства със сродни професионални организации и неправителствения сектор
5. Партньорство с медиите
6. Финансов отчет

Пълният текст на Отчета можете да изтеглите от т у к

7. Доклад на Контролния съвет на ССБ

Стратегически план на Съюза на съдиите в България за периода 2014-2016 г., приет на годишното Общо събрание, 25-26 октомври 2013г.

Стратегическия план може да прочетете от  т у к

Съдържание:
 
1. Вътрешно организационно развитие
2. Политики на УС за отстояване на институционална независимост
3. Международни срещи
4. Партньорства със сродни професионални организации и неправителствения сектор
5. Финансов отчет
 
Пълният текст на Отчета можете да изтеглите от т у к

6. Доклад на Контролния съвет на ССБ

 

Съдържание:
 
1. Вътрешно организационно развитие
2. Дейности в подкрепа на независимостта на съдебната власт
3. Международни срещи
4. Партньорства със сродни професионални организации и неправителствения сектор
5. Финансов отчет
6. Доклад на Контролния съвет на ССБ
 
Пълният текст на Отчета можете да изтеглите от  т у к

Отчет за участието на представителите на ССБ НЕЛИ КУЦКОВА и МИЛЕНА КОЛЕВА в международната конференция на тема: 

„ПРИНОСЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ В РЕФОРМАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО В ТЕХНИТЕ СТРАНИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“ 

Проведена в Кишинев, Молдова от 19 до 22 юни 2012 г. 

 

Конфренцията беше организирана от Германската фондация за международно правно сътрудничество /IRZ/ и Молдовската асоциация на съдиите. Участваха представители на съдийски сдружения от Азърбайджан, Армения, Грузия, Естония, Казахстан, Полша, Румъния, Украйна. 

Финансирането на конференцията беше осигурено от германската фондация IRZ, с изключение на пътните разходи. 

Конференцията беше открита от президента на република Молдова г-н Николае Тимофти, който е основател и първият председател на Молдовската асоциация на съдиите, който в приветственото си слово особено наблегна на това, колко важна е за обществото независимостта на съда. Приветствия поднесоха също министърът на правосъдието Олег Ефрим, председателят на Конституционния съд Александру Тънасе, председателят на Върховния съд Михай Поалелунж, главният прокурор Валерий Зубко, представител на делегацията на ЕС в Молдова Волфганг Берендт, заместник директорът на IRZ д-р Щефан Хюлсхьорстер, председателят на Молдовската асоциация на съдиите Йон Друце. 

 

В първия работен ден от конференцията бяха обсъждани две основни теми: „Независимостта на съдиите – гаранция за защита на правата на гражданите“ и „Въвждане на международни стандарти против изтезанията и нечовешко третиране“. Лектори бяха чуждестранните експерти Ханлар Хаджиев – съдия в Европейския съд по правата на човека и Ерик Сванидзе – експерт в Съвета на Европа, както и националните експерти Лилиана Катане – съдия в наказателната колегия на Апелативния съд в Кишиньов и Татяна Радукану – съдия във Върховния съд. Дискусията, която се проведе, беше основно между молдовските колеги и проблемите, които се обсъждаха, много напомняха нашите конференции от преди повече от 10 години. 

 

На втория ден основната тема беше „Правосъдие и средства за масова информация“ с основен лектор Петер Шнайдерман – експерт на фондацията IRZ и представител на Федералния съюз на прокурорите в Германия, който запозна присъстващите основно със становищата на Консултативния съвет на Европейските съдии по тази тема. Националният лектор беше Светлана Филинкова – съдия от Върховния съд на република Молдова. На тази сесия присъстваха и журналисти, някои от които се оплакаха, че съдилищата не им предоставят достатъчно информация. От своя страна съдиите изразиха общото мнение, че журналистите отразяват работата на съда недостатъчно компетентно. Продължително изказване за отличните взаимоотношения между съда и медиите в неговата държава направи представителят на Казахстан Владимир Борисов. 

 

В тази дискусия се включихме и ние – българските представители, като запознахме накратко колегите с опита на ССБ – както с резултатите от социологическото проучване на общественото мнение за образа на съдебната система, така и с опита на Старозагорската секция за съвместно обучение на съдии и журналисти. Съвсем накратко разказахме за проектите, насочени към младите хора – „Червената Шапчица“, „С театър срещу дрогата“, „Наказателен процес от А до Я“. Както винаги, проектът „Червена шапчица“ предизвика изключително внимание, интерес и умиление. По молба на колегите от Украйна и Грузия съдия Колева им изпрати по електронна поща материалите за този проект на български, разработен от съдиите Катерина Енчева и Владимир Вълков. 

Извън програмата на конференцията беше проведено и съвещание на упълномощените представители на националните съдийски асоциации на Азърбайджан, Армения, Германия, Грузия, Естония, Казахстан, Полша, Румъния и Украйна, които работят върху създаване на мрежа за взаимодействие между техните организации, с оглед на сходните проблеми, които имат. 

Направи ни впечатление изключително приятелското и сърдечно отношение на молдовските колеги към нас – българите, както и голямото им желание за съвместна работа. Намираме, че би било много добре, ако ССБ се включи в някакъв съвместен проект, тъй като нашият опит – и положителен, и отрицателен, би могъл да е от полза за колегите, които се стремят към ЕС. Видно е, че такова взаимодействие вече е установено между организациите на Румъния и Молдова, както и на Полша и Украйна. 

 

Нели Куцкова 

Милена Колева

 

Съдържание:
 
1. Политики в подкрепа на независимостта на съдебната власт
2. Организационно развитие
3. Международни срещи
4. Партньорства
5. Финансиране
 
Пълният текст на Отчета можете да изтеглите от  т у к
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН на Съюза на съдиите в България за 2011-2013г., приет на Общото събрание на ССБ
 
Стратегическия план за 2011-2013г. можете да изтеглите от  т у к:

 

Съдържание: 
 
1.Организационно развитие
2.Дейности в подкрепа на професионалната квалификация на съдиите и развитието на правораздаването
3.Политики в подкрепа на независимостта на съдебната власт 
4.Партньорства 
5.Финансиране 
 
Пълният текст на Отчета можете да изтеглите от  т у к