Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Медии

Интервю на Петя Владимирова със съдия Лилия Александрова, в. Дневник, 9 февруари 2015 г.

"Висшият съдебен съвет извърши най-важния избор през мандата си  - председателят на Върховния  касационен съд е вече известен за следващите 7 години, ако не бъде променена конституцията и не бъдат намалени мандатите на Тримата Големи в съдебната власт - Вашето мнение по тази тема?

- Изборът беше публичен, но остана неясно кои качества на избрания кандидат са надделели. Както много други избори дотук публичността беше налице. Но публичността не открехна завесата пред мотивацията на мнозинството, а това прави избора непрозрачен -  също както няколко предхождащи.

Тайният вот не освобождава ВСС от задължението да мотивира решението си, а мотивите на колективния орган се извличат именно от обсъжданията на членовете му - обратно на изявлението на президента при подписването на указа за назначаването на избрания. Мотивите са важни не само от административноправен аспект, но и защото тяхното съдържание в конкретният случай е индикатор за прозрачността на избора.

Поставям принципни въпроси и не бих обсъждала личността на всеки от кандидатите, не само защото нямам свои лични впечатления, а по отношение на професионализма – познавам само актовете на Л.Панов, и то от периода му, когато е съдия във ВАС.  Но най-вече за това, че всеки непредубеден, в това число и аз (нямах предварителна нагласа основана на лични възприятия) не разбра кое осигури предимство на съдия Лозан Панов за избирането му, ако сме съгласни, че качества като любов към спорта, литературата и роднините не могат да се обсъждат през сериозна призма.

Според мен председателят (не само на ВКС) следва да бъде избиран сред съдиите от този съд при зачитане на мнението на Общото събрание относно преценката на качествата на кандидатите..."

 

04 Фев 2015

Позиции

Кой кръг всъщност овладява ВКС - в. Дневник, 4 февруари 2015 г., автор Петя Владимирова

 

Константин Пенчев: Тези, които застанаха зад Панова, не са съдиите на България - в. Дневник, 4 февруари 2015 г.

Интервю на Красен Николов със съдия Борислав Белазелков, Медиапул, 28 януари 2015 г.

"...Съдия Белазелков, имате ли съмнения, че изборът за председател на ВКС ще бъде проведен върху "белите покривки"?

 Ако той е проведен върху "бели покривки", то това вече се е случило. Действително в началото на процедурата се направиха някои непремерени изказвания от членовете на Висшия съдебен съвет, от които можеше да се направи извод, че изборът е предрешен. Смятам да ги отдам на по-голяма емоционалност. Аз лично продължавам да се надявам, че това не е така, че едва ли е толкова лесно да се предреши един такъв избор. Силно се надявам, че всичко ще се случи на 29 януари, а не по-рано.

По какво можем да съдим, че един избор е бил предрешен? Никой няма да излезе и да го каже.

За този, който има очи да види, знаците са явни. Нека да вземем за пример изслушването преди избора. Ако при представянето единият кандидат е очевидно по-добър, а гласуването не отчита това, защо са необходими други знаци? Този избор не бива да опира до лични предпочитания. Ако се избираше Мис Свят, това е друга работа. Там един харесва едно, друг друго, а комисията – трето. Въпрос на вкус. Когато става дума обаче за изслушване на кандидатите за председател на Върховния касационен съд, нещата не стоят така. Там изслушващият задава въпроси и получава отговор, който показва нивото на компетентност. Нека погледнем за какво ставаше дума при избора на членовете от политическата квота на същия този ВСС. Нямаше необходимост от някакви предварителни знаци, че изборът е предрешен. Нямаше нужда, защото гласуването на депутатите нямаше нищо общо с представянето на кандидатите. Един се представи блестящо, но не получи гласове, друг мънка, но беше избран.

Как оценявате мотивацията на двамата кандидати за председател на ВКС?

 Аз съм впечатлен от мотивацията на Павлина Панова. Тя е млад човек, който има сериозен опит по една от материите, по които ВКС правораздава – наказателното право. Тя има научни интереси и международна реализация. Съдия Панова е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. България на свой ред има проблем със зачитането на правата на човека. Ако по този въпрос се работи адекватно, българската съдебна система само ще спечели. Това, което ме смущава, е мотивацията на колегата Лозан Панов. Той се изживява малко като "дялан камък". Той е още по-млад, но това, разбира се, не пречи да е натрупал достатъчно опит. Лозан Панов започна работа в системата като наказателен съдия и е работил по тази материя като районен, а за кратко и като окръжен съдия. През 2006 година, когато се установяваше системата на административните съдилища, той реши, че ще се развива в тази област. Така стана административен съдия и вече седем години практикува като такъв. Той вече е направил своя избор. Аз не мога да разбера мотивацията му да оглави ВКС след седемгодишно прекъсване и със стаж на районен и окръжен съдия..."

Интервю на Петя Владимирова със съдия Галина Захарова, в. Дневник, 28 януари 2015.

'Как един върховен съдия определя значението на утрешния избор на председател на ВКС? И как обикновените граждани да разбират посланието на ВСС през цялото време на процедурата за избора -  "всички кандидати са еднакво добри и подходящи"?

- Изборът за ръководител на ВКС е състезание на идеите, професионалната квалификация, опита и качествата на кандидатите. За обществото и за съдийската общност е от особено значение ясно да разберат и да бъдат убедени в конкретните преимущества на единия от кандидатите. Такъв резултат може да се постигне само чрез обективно сравнение на конкретните данни, очертаващи качествата на кандидатите.

Оценяването им със стереотипни одобрителни фрази не допринася за прозрачността на избора. Формулата "всички са еднакво добри и подходящи" е дипломатична и удобна, но не изяснява конкретните предимства на някой от кандидатите, нито по-слабите страни на останалите. Крайните изводи трябва да се основават върху ясни факти, които могат да бъдат проверени и доказани.

А какво означава за Вас честен избор?

- Честният избор се провежда при своевременно оповестени изисквания за длъжността; при ясни критерии, въз основа на които ще се направи съпоставката между кандидатурите; при съдържателен дебат относно качествата на кандидатите.

Така всеки от тях ще узнае защо е подходящ или неподходящ за длъжността, а всички странични наблюдатели ще "видят" и ще разберат защо е взето съответното решение. Всяко отстъпление от тези простички правила води до симулация на състезателност и поражда съмнения за прикрити съображения, извън действителните професионални, делови и нравствени качества на избрания кандидат.

Вие бяхте сред съдиите, които подкрепиха съдия Павлина Панова за председател на ВКС - защо?

- Убедена съм, че председателят на ВКС трябва да бъде професионална фигура от колектива на този съдебен орган. Свързвам перспективите за развитие на върховната съдебна инстанция с опита и идеите на колега с еднопосочен професионален път и последователно кариерно израстване единствено въз основа на заслугите му към правосъдието.

Личната ми подкрепа за кандидатурата на Павлина Панова се основава на развитите в концепцията й идеи, убедителната им защита на изслушването пред колегите от ВКС, представянето й при публичните изяви, които съм проследила, и непосредствените ми впечатления за професионалната й компетентност и морален интегритет, получени в хода на дългогодишната ни съвместна работа (още като съдии в СГС).

Професионализмът и нравственият облик на съдия Панова са последователно доказани в хода на целия й досегашен професионален път. Оценявам високата степен на личната й независимост, нетърпимостта й към всякакви форми на външен натиск и безкомпромисността й при осъществяването на пряката й съдийска функция.

Сериозно внимание заслужава развитата от съдия Панова теза и очертаните от нея конкретни мерки за съдийското самоуправление като основополагащ фактор за успешно провеждане на реформата и превръщането на ВКС в модел на управление за останалите съдилища в страната. Смятам, че нейната визия и цялостно поведение разкриват лидерски потенциал, който може да даде тласък на положителните промени и да предостави адекватен и реален отговор на очакванията на обществото и съдийската общност..."

Интервю на Петя Владимирова със съдия Йордан Дамаскинов, в. Дневник, 23 януари 2015 г.

"Как оценявате този факт - съдии пишат отворени писма до ВСС, съветът първо мълчи, но все пак се стига до безпрецедентно изслушване?

- Изслушването на съдиите от Софийския градски съд пред Висшия съдебен съвет наистина е безпрецедентно. Тези съдии са умни, смели и високоморални хора. Всички ние трябва да се гордеем, че все още има такива колеги. Защото връзката на ВСС с редовите съдии отдавна е прекъсната.

Жалко е, че тласъкът на този оздравителен процес трябваше да дойде отвън, от посланика на Република Франция. Много хора му се разсърдиха, защото реципрочно събитие с участието на българския посланик на френска земя наистина не е мислимо, но важни са намеренията и резултатите, а те са повече от добри. Жалко е, че се наложи посланици на европейски страни допълнително в писмо да подканят ВСС да вземе отношение по начина на управление на Софийския градски съд.

Допускам, че една от целите на посланиците с това писмо е била да предпазят от репресия съдиите, които се осмелиха да надигнат глас. Идеите за положителни промени в правосъдната система се раждат тук сред професионалистите, но за да погледне властта сериозно на тях, е необходим натиск откъм Европа..."

Интервю на Петя Владимирова със съдия Живко Желев, в. Дневник, 19 януари 2015 г.

"... На обсъжданията в парламентарните комисии актуализираният вариант на стратегията за съдебна реформа беше оценяван от едни депутати и магистрати като недостатъчно конкретен, от други - че съдържа оспорима конкретика?

- Мисля, че стратегията е добър документ, който дава възможност за извършване на промени.  Предвидените мерки за достатъчно всеобхватни и засягат дори сфери, които пряко не принадлежат към съдебната власт, но от които тя зависи. Такива са качеството на обучението по право и начинът, по който се придобива юридическа правоспособност.

Успехът на една промяна зависи от няколко неща. На първо място – от убедеността ни, че тя е необходима. Напоследък има все повече индикации, че както в професионалната общност, така и в обществото като цяло съществува съгласие, че реформа трябва да има. Това само по себе си е добре, защото отваря вратата към следващи стъпки. Необходима е воля, за да бъдат те направени. Воля както от страна на хората, пряко заети с правораздаването, така и от страна на политиците, защото трябва да се промени Законът за съдебната власт, а според някои и конституцията...."

Интервю на Петя Владимирова със съдия Ирина Джунева, в. Дневник, 05 януари 2015 г.

"...Какви според вас са основните пороци, които пречат на съдебната власт да бъде ефективна и рушат доверието на гражданите?

- Съдебната система е в това състояние, тъй като всеки се опитва да я реформира без цялостна визия, на парче и, ако може, "с нашите момчета и момичета". За тази 22 години  като съдия виждам, че се постигна  това -  честните съдии и прокурори да ги е срам да кажат какво работят.

Пак подчертавам - разумно е, че се заговори за проблемите.

И пак в тази насока ми се струва, че медиите са длъжници на усилията срещу негативите. Трябва да се говори, да се показват недостатъците, за да опознае обществото действителните проблеми на съдебната система и да се постигне обществена нетърпимост към тях. Ако само ние, работещите в съдебната система, си говорим за нейните проблеми, нищо не би могло да се постигне. Промяната не зависи само от нас..."

Интервю на Петя Владимирова със съдия Стою Згуров, в. Дневник, 22 декември 2014 г.

"...Висшият съдебен съвет най-сетне се отказа от системата за случайно разпределение Лоу чойс, защо с такова закъснение според вас?

- Мисля, че ВСС предприе стъпка в правилната посока, защото според мен подобна система действително следва да бъде базирана на един сървър и това да е този на ВСС.

Въпреки това не мисля, че предприетите мерки разрешават напълно проблема.
Системата за случайно разпределение на делата действително не би била толкова важна, ако обществото имаше по-високо доверие в съда и в частност в административните ръководители на съдилищата, но обществените очаквания и ситуацията, в която се намираме, налагат случайното разпределение да функционира като гаранция срещу евентуално преднамерено разпределение на делата със съмнителна цел.

Но още по-важното е, при положение, че все пак някъде бъде извършено неслучайно разпределение на дело, да съществува механизъм за своевременното отчитане на подобно нарушение от самата система, което да е видимо за всеки, без за целта да са необходими специални знания в областта на компютърните технологии.

Не без значение е това, че системата за случайно разпределение на делата освен противокорупционна функция изпълнява и роля за обезпечаване на равномерната натовареност на магистратите, поради което тя би следвало да бъде елемент от цялостна, единна, уеб базирана деловодна система, която да се използва от всички съдилища и чиято функционалност да допринесе за облекчаване работата на магистратите.

Отдавна неправителствени организации алармираха, че системата Law choice не е надеждна, но членовете на съвета явно прецениха, че изпращането на протоколите в реално време е достатъчна гаранция за преодоляване несъвършенствата на системата, и отказаха да я сменят.

Оказа се, че не е било достатъчно - експертите установяват, че при евентуална манипулация в тази система не остават следи, което пък води до това, че не може по категоричен начин да се отговори налице ли е нарушение, а и да се ангажира отговорността на съответния отговорен субект..."

Страница 3 от 6