Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание  лекцията на Живко Сталев "Културно-възпитателното значение на правораздаването".

Можете да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

През месец януари 2015 година ще се проведе работна среща на съдии от различни съдилища, на която ще се обсъждат предложения за подобряването на работната среда и условията на труд на магистратите в неравнопоставено социално положение, включително – необходимостта от законодателни промени.

Плануваният дневен ред на срещата е следният:

1.    Правила, гарантиращи социалната защита на магистрати в неравнопоставено социално положение – обхват на защитата по отношение на лицата и във времето.

2.    Определяне на обема на правата, които защитата трябва да включва, в това число и командироването или преместването на магистрат в друг съд/прокуратура на основание чл. 194 ЗСВ. Натовареност. 

3.    Органи и процедури за взимане на решението за прилагането на социална защита.

Необходимостта от подобна инициатива е обусловена от възникващите въпроси във връзка с правното положение на съдиите със заболявания, родителите на деца на възраст до три години, бременните жени, лицата в напреднал етап на лечение ин-витро или лица с болни членове на семейството, нуждаещи се от грижи. Тази проблематика трябва да бъде решена комплексно заедно с въпросите за натовареността на магистратите и правилата за тяхното командироване и/или преместване.

В глава V - Права и задължения, чл. 229 от ЗСВ изрично е предвидено, че за неуредените в този раздел въпроси се прилага Кодексът на труда. Практика по приложението на правата, предвидени в КТ по отношение на магистратите почти липсва, без да единна и последователна за цялата страна, т.е. няма обективни критерии и единни правила. В същото време практиката на ВСС за преместване на съдии по реда на чл. 194 ЗСВ е непоследователна, като са налице множество мълчаливи откази на нуждаещи се от преместване по социални причини магистрати. 

Очакваме Вашите мнения и предложения в рамките на предприетата инициатива на адреси  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съдия Мария Златарева, координатор на работната група


Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание "Съдебната власт в България" - сказка от съдия Антон Каблешков, четена в салона на „Славянска беседа“ на 31 януари 1909 г., публ. в: „Летопис на Българското книжовно дружество в София“, X, 1909, с. 98-138.

Антон Стоянов Каблешков е роден на 6 октомври 1856 г. в гр. Пловдив и принадлежи към известния възрожденски и следосвобожденски Каблешков род. През тридесетте години съдийска служба Антон Каблешков е един от най-ярките и ерудирани съдии във ВКС, които създават онзи сбор от съдийски трудове, в които практическият интерес се преплита с внимателното и научно обосноваване на въпросите: юриспруденцията на ВКС.

Сказката "Съдебната власт в България", както и по-подробна биография на съдия Антон Каблешков може да намерите тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Публикуваме статията "Ролята на съдията" от Богдан Йерусалимов - дългогодишен адвокат, а също и сътрудник на в-к "Право" в периода 1911-1920 г. Най-големият радетел за кодификацията на българското законодателство в периода до 1944 г. Автор на капиталното изследване "За кодификацията" - В: 60 години българко правосъдие (1878-1941). Юбилеен сборник. С., Министерство на правосъдието, 1941, 283-493. Защитник на министър Христо Калфов пред Народния съд.

Статията може да намерите тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Публикуваме статията "Начин за назначение и повишение на съдии и прокурори у нас (1880-1941)" от М.Габровски, който е бил председател на отделение във Върховния касационен съд на Царство България.

Статията може да откриете тук, в прикачения файл или в кн. 4/2013 на "Съдийски вестник", стр. 110 - 115.

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание статията "Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)" от М.Габровски, който е бил председател на отделение във Върховния касационен съд на Царство България.

Статията може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважеми колеги,

Публикуваме статията "Съдебният инспекторат" на Иван Николов, излязла през 1945 г. в списание "Юридическа мисъл". Заради институционалната ни памет, но и заради актуалността на разгледаните от автора въпроси.
 
Иван Николов е дългогодишен съдия в Софийския апелативен съд, главен съдебен инспектор до 1941 г., съдия във ВКС 1941-1946 г. Автор на тритомния сборник "Наказателният закон според тълкувателните решения на ВКС 1896-1942 г.", издаден в периода 1941 г.1943 г.
 
Предстои публикуването и на още два текста по съдоустройствени въпроси: "Начин за назначение и повишение на съди и прокурори у нас (1880-1941)" и "Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)" на М.Габровски (авторът е бил председател на отделение във Върховния касационен съд на Царство България).
 
До края на годината ССБ ще стартира нов уебсайт по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия. Новият сайт ще съдържа и своеобразна виртуална библиотека, в която ще бъдат публикувани устройствените и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, научни разработки по съдоустройствено право, статии, международноправни актове и селекция на решения на Върховния административен съд, които имат важно значение за изясняване на правоотношението на съдията.
 
Статията може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

В рамките на проект "Укрепване на защитата на правата на човека в България", финансиран от Норвежкия механизъм, Фондация Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) провежда изследване, което цели да установи каква е преценката на магистрати, адвокати, полицаи, студенти и преподаватели по право за обема и качеството на обучението в сферата на Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека и доколко различните форми са адекватни и са от полза в професионална им работа.

С цел подобряване на практическата приложимост на знанията в тази насока БАПЧ моли за сътрудничество членовете на Съюза на съдиите в България.

През февруари 2015 ще бъде проведена конференция с участието на преподаватели по право в чуждестранни и български университети, на което ще бъдат представени данните от изследването и се планира предизвикване на  дискусия, която да доведе до промени в преподаването и обучението.

Проучването е анонимно и анкетната карта може да бъде попълнена без да се отпечатва.

Молим Ви да отделите време за попълване на анкетата и да я изпратите на официалния мейл на Съюза на съдиите в България Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Благодарим Ви предварително! Анкетата е в прикачения документ.

Страница 14 от 22