Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите е съорганизатор на представянето на книгата „Семейните отношения в променящия се свят“ и дискусия по поставените проблеми.    

Книгата предлага мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.   

Един от основните фокуси на книгата е уредбата на отношенията между родителите и децата. Представена е позиция по българската дискусия за правата на майките или на бащите и за интересите на детето при прекратяване на брака. Критично е осмислена позицията на законодателя и на съдебната практика за решаването на споровете между родителите. Представени са и идеи за промени както в законодателството за семейството, така и при тълкуването му в контекста на съвременните тенденции в поведението на членовете на семейството и в интерес на децата.   

В книгата са публикувани статии, които предлагат класически и смели интерпретации на брака и съжителството без брак. Автори в сборника са университетски преподаватели, практикуващи юристи и студенти от България, Полша, Холандия, Испания, както и икономисти и социолози.  

Представянето на книгата и дискусия по поставените в нея въпроси ще се състои на 28.10.2014 г. (вторник), от 14:00 ч. в Конферентната зала на ВКС. Очакваме Ви!

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България най-учтиво Ви кани да участвате в семинар-дискусия по следните теми:

1. Доказателствена тежест
2. Електронен документ и електронен подпис
3. Защита правата на човека в правото на ЕС

ЛЕКТОРИ:

АЛБЕНА БОНЕВА – съдия във ВКС
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във ВКС
Доц.д-р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - адвокат и експерт в областта на е-правосъдие
Д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ – преподавател по право на ЕС в Софийски университет "Св. Климент Охридски"    

Семинарът е предназначен за граждански и наказателни съдии
и ще се проведе на 20-22 септември 2014
в гр. Несебър, хотел „Мариета  Палас“
 
Моля да заявите Вашето участие най-късно до 19 август 2014 г. чрез изпращане на заявка за участие (в прикачения документ) на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Дискусията се организира от Съюза на съдиите в България и ще се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България
Уважаеми колеги,
Представяме Ви сборник със статии на английски, френски, испански и руски език, издаден от Съюза на съдиите в Румъния. В него можете да прочетете интересни материали по въпросите за независимостта на съдията и противодействието на корупцията, особености на американската съдебна система, медиацията в различни държави (включително и статия на съдия Десислава Джарова от Софийския градски съд). В изданието е публикувано и интервю с Огла Кудешкина - юрист, бивш съдия в Московския градски съд, уволнена заради критики по адрес на председателя на съда. Казусът с Олга Кудешкина е в основата и на едно от най-важните решения на Европейския съд по правата на човека, в областта на свободата на изразяване на мнение - Kudeshkina v. Russia от 26.02.2009 г.
Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България най-учтиво Ви кани да участвате в семинар-дискусия по следните теми:

1. Преглед на практиката на националните съдилища по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
2. Преглед на практиката на националните съдилища по чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
3. Кратък преглед на практиката на ЕСПЧ по делата срещу България, свързани с дейността на администрацията и с дейността на правозащитните органи.
4. Кратък преглед на практиката на гражданските и административни съдилища във връзка с подсъдността на спорове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

ЛЕКТОРИ:   ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА – съдия във ВАС
                   ЖАНЕТА ПЕТРОВА – съдия във ВАС
                   МАРИО ПЪРВАНОВ – съдия във ВКС

Семинарът е предназначен за административни и граждански съдии от районни и окръжни съдилища 
и ще се проведе на 26-28 септември 2014 г. в
гр. Несебър, хотел „Мариета  Палас“


Моля да заявите Вашето участие най-късно до 12 август 2014 г. чрез изпращане на заявка за участие (в прикачения документ) на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дискусията се организира от Съюза на съдиите в България и ще се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

Уважаеми колеги,

Втората работна среща на тема "Предложения за изменение на определени закони за промяна на подсъдността" ще се проведе на 26-27 юли 2014 г. в гр. София. В срещата ще участва Калин Калпакчиев - председател на КОМИСИЯТА ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ към ВСС и съдии от Върховен касационен съд.

За повече информация телефон 0876945992.

За регистриране за участие - на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 18 юли 2014 г.

Уважаеми колеги,

Общото годишно отчетно събрание на Съюза на съдиите в България ще се проведе на 31.10.2014-01.11.2014 г. в гр. Пловдив.

Регистрация за събранието ще се приема през сайта на ССБ от 1 до 20 октомври 2104 г.

УС на ССБ

 

 

С писмо, получено миналата седмица в офиса на Български институт за правни инициативи, Европейската комисия в лицето на Катрин Дей отговори на деветте неправителствени организации, които повдигнаха въпроса за необходимостта от спешни промени в Процедурните правила за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. Писмото на деветте НПО бе адресирано до Висшия съдебен съвет, президента на Република България, министъра на правосъдието и Европейската комисия. От страна на българските институции до този момент не е получен отговор.

Отговора на г-жа Катрин Дей в превод на български език можете да видите на сайта на БИПИ  т у к

Уважаеми колеги,
Фондация „Български адвокати за правата на човека”  работи по проект  „Укрепване на защитата на правата на човека в България” , финансиран  по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП  за периода 2009 – 2014 г.  Целта на проекта е  да спомогне за хармонизирането на българското законодателство и практика с изискванията на Европейската конвенция за защита правата на човека.
В тази връзка  е предвидено провеждането на анонимна анкета с участието на всички категории магистрати, както и на адвокати, полицейски и пенитенциарни служители.
 
За осигуряване пълнота и представителност на проучването БАПЧ моли за сътрудничество членовете на Съюза на съдиите в България.
Получените общи данни впоследствие ще бъдат използвани в анализа и докладите на Фондацията.  Резултатите от това изследване ще бъдат публикувани през 2015 г.
 
Молим Ви да отделите време за попълване на анкетата и да я изпратите  до  8 юни 2014 г. на адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Благодарим Ви предварително! Анкетата е приложена в прикачения документ.
Страница 15 от 22