Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Уважаеми колеги,

За поредна година ССБ получи покана за участие в годишната конференция на Съюза на жените съдии в САЩ (NAWJ), която ще се проведе на 15-19 октомври 2014г. в Сан Диего, Калифорния.
 
Миналата година участие в конференцията взе Екатерина Николова - Председател на РС Благоевград. Благодарение на контактите, които тя осъществи, представители на NAWJ - съдия Ейми Нектем и съдия Джоан Ирион взеха участие в годишното събрание на ССБ през октомври 2013 г.
 
Изискване за участие е съдията да е жена, да говори английски и накратко да представи своето виждане как би използвала чутото на конференцията (като организационен опит, обучение и т.н.).
 
За одобрените кандидати NAWJ осигурява финансиране за транспорт, настаняване и такса за регистрация.

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2014 г.

За повече информация и кандидатстване  т у к

Прессъобщение на Районен съд Враца

По инициатива на съдията от Районен съд гр.Враца Вероника Бозова на 21.03.2014г. съдът бе домакин на проведена ролева игра по мотиви от приказката „Червената шапчица” в която участваха деца от 3б клас на СОУ „Христо Ботев” гр.Враца.
На събитието присъстваха родители, учители и деца от СОУ „Христо Ботев” гр.Враца, съдии, представители на Съюза на съдиите в България и журналисти от местни и национални медии.

Ролевата игра по мотиви от приказката „Червената шапчица” е дългогодишен проект на Съюза на съдиите в България, в рамките на който се работи с деца от 3 и 4 клас. Целта на проекта е начално формиране на правосъзнание, което се постига  като чрез задаването на въпроси децата сами достигнат до изводите за това има ли последици от действията ни, следва ли всеки да носи отговорност за постъпките си и какви са целите на наказването, а след това, ползвайки мотивите от приказката „Червената шапчица”, децата прилагат изведеното от тях режисирайки ролевата игра.

При отработването на играта децата сами избират кой герой от добре познатата им приказката е постъпил „лошо” и следва да понесе отговорност за постъпката си, като дългогодишната работата по проекта показва, че вината за случилото се в приказката се пренася не само върху вълка, а и върху майката на Червената шапчица за това, че е пуснала детето си само в гората или върху самата Червена шапчица за това, че не е послушала майка си да не се отклонява от пътя и да не говори с непознати.

Интерес сред децата предизвиква процесът на преценка на това кое е правилно и кое не е и на съзнаването, че при неправилно поведение следва да се наложи наказание, което обаче не цели унижение и страдание, а превъзпитание и поправяне на наказания, за да може той да стане „по-добър”. Наблюдава се проявата на изключителна адекватност при преценка съразмерността на наказанието и умения за отсяване на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства. Интерес в децата поражда и съзнаването на факта, че всяко твърдение трябва да бъде доказано, като се проявява изумителна изобретателност при изработването на доказателствен материал и на обвинителна и защитна теза.

Повече информация може да видите  т у к

 

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България откри нова рубрика  Добри практики, в която ще публикуваме информация за полезни дейности и политики в българските съдилища, както и опит от чуждестранни правни системи в областите, които представляват интерес за съдиите сега.

Първите добри национални практики са предоставени от съдия Екатерина Николова, Председател на РС-Благоевград, и съдия Мирослав Начев, Председател на ОС-Кюстендил.

Първите публикации от международния опит са "Способи за справяне с натовареността в Норвегия" и "Насоки на комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето".

На 11 и 12 феруари 2014 г., Съюзът на съдиите в България организира първата среща по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“. Проектът е с продължителност 30 месеца и е финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. ССБ изпълнява инициативата в сътрудничество с Холандското сдружение на съдиите - NVvR, Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.

Специални гости на откриването бяха Н.Пр. посланикът на Нидерландия Том ван Оорсхот и Проф. Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд. В обръщенията си към участниците те изразиха задоволство от сътрудничеството между холандската и българската професионални организации на съдиите. С добре дошли към участниците в събитието се обърнаха също и съдия Таня Маринова, председател на ССБ и съдия Мария ван де Схепоп, председател на NVvR, Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.

Основните дейности по проекта са
1.       Обмен на информация, знание и добри практики с оглед на управлението потока на делата и преодоляване на затрудненията в работата на отделните съдии, за мерките за регулиране на еднаква натовареност и за преодоляване на свръхнатовареност; за влиянието върху бюджетирането.
2.       Сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания за търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда.
3.       Сравнителен анализ на законовата рамка в Нидерландия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдиите и критериите за оценка на качеството на съдебните решения.
4.       Разработване на система за обучение на съдии и студенти по „Право” в нова юридическа дисциплина, която обхваща всички въпроси на юридическия статут на съдията, възможностите за кариерно развитие и укрепването на неговата незавимимост, за изискванията към административното управление на съдилищата и допустимия надзор над тях.
5.       Обмен на практики с оглед на Европейската заповед за задържане.
БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Ул. Гурко № 49, вх. А, ет. 4, София, България
тeл/факс + 359 2/986 6623; + 359 2/ 980 39 67
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.    web site: www.blhr.org
                                                
Фондация „Български адвокати за правата на човека” набира участници в проект „Дискусионен клуб за правата на човека. Дискусионен клуб за млади адвокати, съдии и прокурори.” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.
Проектът има за цел да развие и затвърди познанията на младите практикуващи юристи за изведените в практиката на Съда в Страсбург стандарти на правото на справедлив и ефективен съдебен процес в разумен срок. Участниците в проекта - 10 младши адвокати/юристи, 10 младши съдии и 10 младши прокурори – в началото на проекта ще преминат през кратък лекционен курс по 8 основни теми, в които да бъдат припомнени и представени основните стандарти по правата на човека, изведени в практиката на Съда в Страсбург. Отделно е предвидено 4 часово обучение по реторика.  
Основна дейност по проекта е провеждането на 10 симулативни съдебни процеса по казуси, изготвени от практикуващи юристи със солиден опит в областта на защита правата на човека. Всеки от участниците ще участва в поне от 4 такива процеса. Форматът ще включва 3-5 „представители на жалбоподателите”, 3-5 „представители на държавата” и 3-5 „съдии”. С оглед практическата насоченост на проекта, процесът по решаване на казусите ще бъде максимално близък до реалния. „Жалбоподателите” ще имат една седмица да обсъдят, напишат и изпратят в писмен вид своята теза до останалите страни, след което представителите на държавата ще имат също толкова време да представят своята позиция в писмен вид, като на третата седмица, страните ще изложат устните си пледоарии пред „съда”, който ще постанови своето решение в открито „заседание“. При успешното завършване на обучението, участниците получават сертификат от БАПЧ.
Дейност по проекта е и разширяване и допълване на издадения през 2012 г. „Наръчник по правата на човека“. В статиите в наръчника са резюмирани основните стандарти, изведени в международните актове и практика на съответните международни институции в областта на защита на основните демократични права. Наръчникът може да бъде намерен на страницата на Фондацията. Сега всяка от темите ще бъда допълнена с нова практика на Съда в Страсбург и ще бъдат добавени нови актуални теми (напр. Права на човека и тероризъм; Околна среда; Права на децата и др.)
Продължителността на проектът е 16 месеца (февруари 2014 – юли 2015). Краткият лекционен курс ще бъде проведен в периода март-май 2014. Първото занятие ще бъде проведено на 8 март  2014г. Предвидена е всяка от лекциите да е 4 учебни часа. Симулативните съдебни процеси ще се случат в периода септември 2014 - май 2015. С оглед насочеността на проекта към практикуващи юристи лекциите и симулативните процеси ще бъдат провеждани през уикендите. С изключение на последната симулация, която ще бъде организирана извън София, всички останали дейности по проекта ще бъдат провеждани в София.
В края на проекта на участниците ще бъдат издадени сертификати от Български адвокати за правата на човека.
Желаещите да вземат участие в проекта могат да изпратят до 28 февруари CV и мотивационно писмо на електронната поща на Фондацията: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
 

Уважаеми колеги,

За ваше улеснения вече можете да заплащате членския си внос on line през сайта на Съюза (рубрика Членове - Плащане на членски внос).

 

Председателят на Международната асоциация на съдиите (МАС) г-н Герхард Райснер изпрати следното поздравление до Съюза на съдиите в България:

"НАЙ-ДОБРИ КОЛЕДНИ ПОЖЕЛАНИЯ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, НА НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ! НАДЯВАМ СЕ, ПРАВОСЪДИЕТО В БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ ТАКОВА, КАКВОТО ОТ ГОДИНИ ССБ СЕ СТРЕМИ ДА ГО НАПРАВИ"
Страница 16 от 22