Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

На 05 юли 2013 г. Съюзът на съдиите в България организира семинар за съдиите от съдебен район Смолян на тема "Комуникация на съда с медиите".

Лектори: Нели Куцкови - съдия в Апелативен съд София; Силвия Великова, Димитър Абрашев - журналисти
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Уважаеми колеги,
 
Т у к можете да прочетете доклада на БИПИ с изводите от извършената проверка на принципа на случайно разпределение на делата във ВАС, ВКС и СГС.
Уважаеми колеги,
Тук можете да прочетете доклада на БИПИ с изводите от извършената проверка на принципа на случайно разпределение на делата във ВАС, ВКС и СГС.
 

Четвъртата среща за определяне на критерии за измерване на натовареността на магистратите ще се проведе на 12 и 13 април 2013 г. в гр. София.

На срещата ще бъдат приети анкетните таблици, шифри и методологията за провеждане на изследването.

Годишната среща на випуск 2007 и 2010 г. ще се проведе на 22-24 март 2013 г. в Арбанаси. 
За участие в срещата са се регистрирали следните съдии:
1. Албена Марчева Ботева*; СГС
2. Александър Емилов Ангелов; СГС 
3. Ана Димова; ОС В.Търново
4. Ангелина Колева Боева*; София ОС 
5. Атанас Ангелов Маджев*; СГС
6. Атанас Дечков Христов; РС Разград
7. Атанас Димов Атанасов*; Ямбол ОС
8. Валерия Иванова Братоева-Дамгова*; СГС
9. Ваня Борисова Иванова; ОС Плевен
10. Васил Венелинов Ставрев; РС Дряново
11. Васил Крумов Петров; СГС
12. Вера Найденова; Плевен ОС
13. Веселин Пламенов Атанасов; Пловдив ОС
14. Владимир Митков Балджиев; Велико Търново ОС
15. Владислава Александрова Цариградска-Бировска; Ловеч ОС
16. Галина Василева*; РС Силистра
17. Галя Горанова Вълкова*; СГС
18. Галя Димитрова Русева; Ямбол РС
19. Геновева Пламенова Илиева; Варна ОС
20. Дафина Николаева Арабаджиева; ОС Пловдив
21. Десислава Георгиева Манасиева-Жекова; Варна ОС
22. Димо Колевв; ОС В. Търново
23. Доника Илиева Тарева; Пловдив ОС
24. Елена Димитрова Розалинова; СГС
25. Елена Светлинова Шипковенска; СГС
26. Елина Пламенова Карагьозова; РС Провадия
27. Зорница Ангелова Езекиева; СГС
28. Ивайло Асенов Йорданов; РС Свищов
29. Иван Емилов Георгиев; Видин ОС
30. Иван Цветозаров Иванов; СРС
31. Ивиана Димчева Йорданова*; СГС
32. Илина Велизарова Златарева; Враца ОС
33. Камелия Диянова Василева; Провадия РС
34. Катина Минева; РС В. Търново
35. Красимира Делчева Кондова; Сливен ОС
36. Кристиан Божидаров Петров; Перник ОС
37. Лора Миткова Митанкина; СГС
38. Магдалена Колева Давидива; Варна ОС
39. Методи Тодоров Шушков; СГС
40. Миглена Кавалова-Шекирова*; ОС Кюстендил
41. Милен Иванов Бойчев; ОС Русе
42. Николай Борисов Борисов; Разград РС
43. Николай Свиленов Стоянов; Варна ОС
44. Пламен Иванов Пенов*; Луковит РС
45. Радостина Владимирова Данаилова*; СГС
46. Светлана Бъчева
47. Светослав Василев Василев*; СРС
48. Силвия Георгиева Цепова; СГС
49. Силвия Стефанова Хазърбасанова*; Сливен ОС
50. Стою Христов Згуров; Смолян РС
51. Таня Генчева Спасова; РС Несебър
52. Тонка Мирославова Славова*; РС Варна
53. Христо Василев Симитчиев; Пловдив ОС
54. Цветанка Тодорова Бенина; СГС

ИНИЦИАТИВА НА СТАРОЗАГОРСКАТА СЕКЦИЯ НА ССБ 

Уважаеми колеги, 

След многократните обгазявания над Стара Загора, проблемът достигна до Европейския парламент. Инициативна група "За чист въздух в Стара Загора" подготви и представи пред комисия към Европейския парламент "Петиция за чист въздух над Стара Загора". 

По инициатива на Старозагорската секция на Съюза на съдиите в България Ви молим да изразите своята гражданска позиция по тази тема и да подкрепите петицията с трите си имена и година на раждане. 

Петицията може да бъде подписана на интернет адрес:http://forthenature.org/petitions/14 

Прессъобщение на Съюза на съдиите в Бългрия 

На 23-24.11.2012 г. се проведе годишното Общо събрание на ССБ, което беше и отчетно-изборно поради изтичане на тригодишния мандат на досегашния УС.
Досегашният председател на УС Мирослава Тодорова, която беше номинирана за нов мандат, оттегли кандидатурата си, като призова в новия УС да влязат нови лица, за да се покаже значителният човешки ресурс на съдийското съсловие, да се разшири представителството на съдиите в управителния орган и да се включат съдии от различни съдилища и съдебни райони. 
Общото събрание прие да разшири УС, като увеличи числеността му от 7 на 9 членове. 
Беше взето решение с единодушие досегашният председател М. Тодорова да продължи да работи за организацията под форма, избрана от новия УС. С това решение Общото събрание изрази одобрение и висока оценка на досегашната дейност на съюза.

В новият УС бяха избрани съдиите Атанас Атанасов - СГС, Борислав Белазелков - ВКС, Екатерина Николова - Районен съд - гр. Благоевград, Иван Ранчев - Апелативен съд - гр. Пловдив, Милена Златкова - ВАС, Мими Фурнаджиева - ВКС, Петко Петков - Районен съд - гр. София, Станислав Цветков - Районен съд - гр. Севлиево, Таня Радуловска-Маринова - Районен съд - гр. София
За първи път в УС на ССБ бяха избрани съдии от Пловдив и ВАС. 
УС избра за свой председател - съдия Таня Радуловска-Маринова. За първи път председател на УС на ССБ е районен съдия. За осигуряване на приемственост в управлението на ССБ за изпълнителен секретар на УС беше избран съдията от ВКС Борислав Белазелков, единственият член и на предишния УС. 
Мирослава Тодорова беше избрана от УС за изпълнителен директор - позиция на доброволни начала, която цели организационно укрепване на ССБ. 

Беше разширен членският състав и на постоянните комисии на ССБ със съдии, които се включват за първи път. 
За новия Управителен съвет ще бъде уведомена Международната асоциация на съдиите, чийто пълноправен член е ССБ. 

Една от основните теми, поставени за обсъждане, беше темата за преодоляването на проблема с неравномерната натовареност на съдиите, за изработване на критерии за оценяване на натоварването и дефиниране на разумната норма за натовареност на отделния съдия, представена от Калин Калпакчиев, член на ВСС.

Уважаеми колеги, 
Тук може да видите вашите номинации за нов УС на ССБ. 

Екатерина Николова - Председател РС Благоевград, предложена от Стоил Сотиров - съдия ВКС
Мирослава Тодорова - съдия СГС, предложена от Владислава Цариградска - мл.съдия ОС Ловеч
Надя Пеловска - Председател РС Враца, предложена от Владислава Цариградска - мл.съдия ОС Ловеч
Албена Бонева - съдия ВКС, предложена от Владислава Цариградска - мл.съдия ОС Ловеч
Мими Фурнаджиева - съдия ВКС, предложена от Борислав Белазелков - съдия ВКС
Борислав Белазелков - съдия ВКС, предложен от Албена Бонева - съдия ВКС
Живко Желев - съдия РС Стара Загора, предложен от Светла Цачева - съдия ВКС
Станислав Цветков - съдия РС Севлиево, предложен от Нели Куцкова - съдия САС
Таня Маринова - съдия СРС, предложена от Капка Костова - съдия ВКС

Страница 18 от 22