Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Уважаеми колеги,

Общото годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България ще се проведе на 13-14 ноември 2015 г. в Новотел Пловдив, гр. Пловдив.

Регистрация за събранието ще се извършва през сайта на Съюза в периода 1-30 октомври 2015 г.

Публикуваме статията "Несменяемостта на съдиите като конституционен принцип" от В.Н. Митаков. Статията може да откриете на сайта "Съдебно право".

Представяме Ви новата рубрика на „Съдебно право“, в която ще откриете всички важни устройствени, организационни и процесуални нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега. Надяваме се, че заедно с научните разработки, статиите, международноправните актове и селекцията на решенията на Конституционния съд и Върховния административен съд, рубриката „Съдоустройствени и процесуални нормативни актове (1880-2015)“ ще допринесе за съхраняване на институционалната памет, ще улесни правоприлагането и ще способства за изграждане на детайлната картина за развитието на съдебната власт у нас.

 

Публикуваме текста за промените в американската система на съдилищата  на Ричард Ван Дуайзънд, главен консултант по управление на съдилища в Националния център за щатски съдилища, който осигурява консултации, обучение, изследвания, технологии, управление и информационни услуги за подобряване на администрацията и качеството на правосъдието в САЩ и по целия свят.

Статията е особено интересна за нас в продължаващата дискусия за ефективното управление на съдилищата при равна натовареност на съдиите и повишаване на възможностите за осигуряване на бързо и качествено правосъдие, което е убедително в справедливостта си. В САЩ, според данните на автора, се завеждат над 90 млн. дела годишно, 96 % - пред щатските съдилища. При осъществяването на правораздаването съдилищата се съобразяват с конституционните принципи за справедливо правосъдие, но нарастващото количество дела е стимулирало развитието на цялостна система от структурни нововъведения: облекчаване на процедурите; създаване на процедури в отклонение на традиционните процеси; създаване на специализирани съдилища и насочване на съдилищата към решаване на определени проблеми на общността или на уаязвими групи от хора (например - специализирани съдилища по дела за злоупотреби с наркотици);  назначаване на съдии със специфична компетентност (по финансови и данъчни въпроси и т.н.) ; въвеждане на нови форми за многоспектърно използване на технологиите, при които свидетелите няма нужда да напускат работните си места; въвеждане в процеса на система от услуги, които повишават чувството за сигурност по делата за домашно насилие и за настаняване на лечение и т.н.

Тези нововъведения са били предизвикани както от променените изисквания на гражданите към правосъдието, така и  поради неудовлетворението на съдиите, че могат да отговорят на тези изисквания по досегашния начин.

Същевременно това е породило нови предизвикателства - как в стремежа да се подобри ефективността и да се улесни достъпът до съда да не бъдат застрашени фундаменталните принципи на правосъдната система.

Пълната статия може да откриете на сайта "Съдебно право".

 

Академия на МВР, факултет "Полиция" и Институт за държавата и правото - БАН Ви канят да участвате в научна конференция на тема "ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА", организирана по случай Деня на правата на човека.
Конференцията ще се проведе на 10 декември 2015 г. в зала Европа на Академията на МВР, гр. София, бул. Ал. Малинов 1.
 
Как да участвате в конференцията може да прочетете   т у к.
 
Заявка за участие - в прикачения документ.

 

 

Публикуваме статията на проф. Яновски, посветена на приноса на Харковския университет за началото на университетското образование в България и Софийския университет.

Статията може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

Публикуваме исторически преглед на българската нормативна уредба на дисциплинарните производства срещу съдиите в периода 1880-2015 г.

Публикацията може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

Предлагаме публикацията "По следите на наченките на институционализираната  култура на декорациите, претекстите, привидностите и прикрития политически произвол:
Съдия, в. Съдийски вестник (година ХVIII, бр. 6, стр. 121)*"
 
Публикацията може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg
Страница 10 от 22