Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Уважаеми колеги,

Във връзка с подготовката за годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2016 г.  и в изпълнение на чл. 12а от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, НИП открива процедура по проучване и набиране на нови предложения за потенциални временни преподаватели за обучения на магистрати и съдебни служители в начална, текуща, дистанционна и регионална форми на обучение през 2016 г. 

Съгласно Вътрешните правила на НИП, Съюзът на съдиите в България има възможността да участва в процеса по допълване на списъка на временните преподаватели чрез свои предложения. Предложенията следва да са придружени от кратка биографична справка, съдържаща информация относно обстоятелствата по чл. 52 от Правилника на НИП, тематичната област и/или конкретните теми на компетентност. 

Образци на приложенията можете да намерите тук: образец на биографична справка, списък с теми.   

Вашите предложения можете да изпращате до 24 ноември 2015г. на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


 Уважаеми колеги!

Днес, 17 ноември от 18:00ч. в зала No. 4 на Националния дворец на културата ще се състои премиерата на първата книга, преведена на български език, на големия норвежки криминолог Нилс Кристи за същността и целите на наказанието "Предели на страданието". 

Покана за събитието може да намерите   т у к

Уважаеми колеги,

Тук може да видите вашите номинации за членове на новия Управителен съвет на Съюза на съдиите в България:

1. Николай Гунчев - съдия във ВАС, номиниран от Борислав Белазелков, съдия във ВКС и Живко Желев, съдия в Районен съд Стара Загора. Може да прочете  т у к  кратко мотивационно писмо на номиниращите.

съдия Николай Гунчев е номиниран и от съдии от Административен съд София град. Номинацията може да прочететете  т у к

2. Любомир Нинов - съдия в РС Варна, номиниран от секцията на ССБ в РС Варна. Мотивационното писмо може да прочетете  т у к

3. Вероника Бозова - съдия в РС Враца, номинирана от секцията на ССБ във  Враца. Кратко представяне може да прочетете   т у к

4. Иван Георгиев - съдия в Софиски районен съд, номиниран от Капка Костова, съдия във ВКС. Мотивационното писмо може да прочетете  т у к

5. Атанас Атанасов - съдия в Софийски градски съд, номиниран от Нели Куцкова, съдия в Апелативен съд София

6. Стоян Мадин - съдия в Софийски районен съд, номиниран от Нели Куцкова, съдия в Апелативен съд София.     Мотивационното  писмо за двете номинации може да прочетете   т у к

7. Искра Александрова - съдия във ВАС, номинирана от Аглика Адамова, съдия във ВАС и Мирослава Тодорова, съдия в СГС. Номинацията може да прочетете  т у к

8. Владислава Цариградска-Бировска - съдия в РС Луковит, номинирана от Станислав Цветков, съдия в РС Севлиево.    Мотивационно писмо може да прочетете      т у к

9. Весислава Иванова - съдия в Апелативен съд София, номинирана от Капка Костова, съдия във ВКС и Хрипсиме Магърдичян, съдия в Софийски градски съд. Номинацията може да прочетете    т у к

Уважаеми колеги,

Публикуваме програма на общото годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България 2015 г.

Може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми колеги,
 
Публикуваме статията на проф. Кръстю Цончев „За привременния управител по чл. 103, ал. 3 от Закона за лицата“.
Статията е публикувана за първи път в Съдийски вестник, г. XVI, бр. 8 (април 1935 г.). Статията е писана, когато авторът й е бил на 24 години и не фигурира в публикуваните библиографии. В текста се използват обичайни съкращения на заглавия на нормативни актове, действали при публикуването й. ЗГС – Закон за гражданското съдопроизводство, ЗЗД – Закон за задълженията и договорите, ЗЛ – Закон за лицата, ЗНаст – Закон за настойничеството. Правописът е осъвременен. Статията се публикува отново с любезното разрешение на г-н Керестелиев, внук на проф. Цончев.
 
Целия текст може да прочетете в сайта "Съдебно право"
Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България организира на 6 ноември 2015 г. (петък) среща-дискусия на тема „Системa нa детското прaвосъдие в Италия“. 

Представяне на основните въпроси ще направи Елизабета Росси.

От 2010 г. тя е върховен съдия в Италия, разглеждащ дела по въпросите на детската порнография, проституция, екологични престъпления, данъчни престъпления. Преди това е била правен съветник в Конституционния съд, член на италианската делегация на европейско ниво в следните групи: K4, GMD относно прането на пари; на международно равнище: в Комитета на ООН за изготвянето на Конвенцията срещу транснационалната организирана престъпност, Lyon Group (Г-8) в областта на съдебното сътрудничество и в областта на имиграцията. 

Близо 10 години е работила като прокурор.

Срещата ще се проведе на 6 ноември 2015 г., от 14:00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата в гр. София.

Представянето ще бъде на английски език, като е осигурен и симултанен превод.

Текста на поканата можете да намерите и тук

EurActiv Romania and Fondation EurActiv организират международен семинар по въпросите на конкуренцията и конкурентното право.

Събитието ще се проведе в две части на следните дати:

19 и 20 ноември/Брюксел/,
10 и 11 декември/Букурещ/.

На участниците ще бъдат поети пътните разходи и разходите за нощувки.

Подробна информация можете да видите тук.
При интерес от Ваша страна можете да пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КРАЕН СРОК ЗА ОТГОВОР 04.11.2015
Уважаеми колеги,

Публикуваме основополагащата статия на д-р Теодоров от 1911 г., обясняваща концепцията за модерно в началото на 20 век административно правосъдие, каквото страната ни е получила. Идеята за действително административно правосъдие, което да даде истинска защита на публичните права на българските граждани, излиза на вниманието на юристите през 1905 г. на първия събор на българските правници. В последвалата дискусия надделява мнението, че страната ни трябва да възприеме френския модел на административно правосъдие с един силен, независим централен национален Върховен административен съд. Законопроектът за административното правосъдие от 1912 г. е изработен почти изцяло съобразно идеите на най-младия член на нарочно създадената за целта петчленна комисия - д-р Теодор Теодоров. 

Пълния текст можете да прочетете тук.


Страница 8 от 22