Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

 

През 2015 г. за шеста по ред година се проведе Национален конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“ и Кръжока по гражданско право и търговско право към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който се подкрепя от издателствата „Сиби“ и „Сиела“. Съорганизатор на състезанието от тази година е и Съюзът на съдиите в България, който ежегодно връчва специална награда за най-добра статия. Със свои разработки в състезанието се включиха 18 студенти по право от 5 юридически факултета в страната.

Повече информация може да намерите  т у к

 

Уважаеми колеги,
 
Съюзът на съдиите в България, съвместно с Американското посолство, организират на 26.10.2015 г. (понеделник) среща-дискусия на тема „Домашно насилие: американският опит за реакция на институциите“
Представяне на основните въпроси ще направи лейтенант Скот Дженкинс. От 1995 г. той е обучител в Националната обучителна програма на Минесота (САЩ). Лейтенант Дженкинс е специалист в областта на половобазираното насилие и е провеждал обучения на полицаи, адвокати, прокурори, пробационни служители, съдии и други практикуващи в областта професионалисти, по въпросите на най-добрите практики за противодействие на домашното насилие. Работил е по различни проекти с организации за защита на женски права в Сърбия и Румъния, както и с Адвокати за правата на човека – в България, Литва и Латвия.
Специфичната подготовка на лейтенант Дженкинс се базира на използвания модел в гр. Дълът (САЩ) за координиран отговор на общността, поведението на разследващите полицаи, оценка на застрашаващото поведение, признаване и документиране на риска.
Срещата ще се проведе на 26.10.2015 г., от 13:30 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата в гр. София.
Представянето ще бъде на английски език, като е осигурен и симултанен превод.
Моля, при интерес за участие в дискусията, да заявите своето желание до 25.10.2015 г. на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">.
 
 Текста на поканата можете да намерите и тук

Уважаеми колеги,

Посолството на Великобритания в България, Институт "Отворено общество - София" и Фондация Америка за България имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция на проф. Дейвид Карпентър, последвана от дискусия.

Събитието ще се състои на 23 октомври 2015 г. от 15:00 до 17:30 часа в зала 272 на Софийски университет "Климент Охридски" и е на тема "Историческото значение на Магна Харта".

В рамките на събитието ще бъдат обявени и победителите от състезанието за студентски реферати и научни статии по същата тема, организирано от Институт "Отворено общество - София".

Официалната покана с допълнителна информация може да видите т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящото годишно общо отчетно изборно събрание на Съюза на съдиите в България, което ще се проведе на 13-15 ноември 2015 г., и т. 4 от дневния ред „Избор на нов Управителен съвет“, Ви уведомяваме, че можете да правите предложения на кандидатури за членове на Управителния съвет.

Съгласно устава на ССБ изискванията към кандидатите са следните:
-        Член на УС може да бъде всеки, който е член на Съюза повече от две години и има значим принос за постигане на неговите цели,
-        Член на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Номинациите си можете да изпращате до 9 ноември 2015г. на електронния ни адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес гр. София 1000, ул. Пиротска No 7, ет. 5.

С цел запознаване с кандидатите и вземане на информирано решение от страна на всеки член на ССБ списъкът на получените кандидатури ще бъде публикуван на настоящия сайт.

Номинации могат да бъдат предлагани и на самото общо събрание.

Публикуваме статията „Качество или количество? Преосмисляне на ролята на върховните юрисдикции в Централна Европа” на професор Михал Бобек, който беше номиниран от Република Чехия за поста на генерален адвокат към Съда на Европейския съюз и беше назначен на 15 юни 2015 г. за мандат до 6 октомври 2021 г.
 
Може да намерите в сайта "Съдебно право"
Регистрация за участие в събранието през сайта на Съюза: "Членове-Регистрация за ОС"
Срок за регистрация: 30 октомври 2015 г.

 

Уважаеми колеги,

Годишното общо отчетно изборно събрание на Съюза на съдиите в България за 2015 г. ще се проведе на 13-15 ноември 2015 г. в гр. Пловдив, хотел Новотел Пловдив при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Делови и финансов отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през периода октомври 2014-октомври 2015 и тригодишния период на работа на този УС - съдия  Борислав Белазелков - председател на УС на ССБ;

2. Доклад на Контролния съвет - съдия Николай Гунчев - председател на КС на ССБ;

3. Приемане на отчета на УС и освобождаването му от отговорност;

4. Избор на нов Управителен съвет и нов Контролен съвет;

5. "Развод, родителска отговорност и наследяване с международен елемент"
Лектор: д-р Боряна Мусева, главен асистент по международно частно право в Софийски университет "Св. Климент Охридски"; адвокат към Софийска адвокатска колегия;

 

6. "Конституционен статус на съдиите в Кралство Нидерландия. Синдикална дейност на Съюза на съдебната власт в Кралство Нидерландия"
Лектор: г-н Саша Дален Гилхюс - изпълнителен директор на Съюз на съдебната власт в Кралство Нидерландия;

7. Презентация за правомощията на Върховния съд на Кралство Нидерландия за уеднаквяване на съдебната практика. Процедура за избор на върховните съдии в Кралство Нидерландия. Кариерно развитие на съдиите.

Подробна програма и информация може да намерите  т у к  или в прикачения документ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Константин Кунчев, младши съдия във Видинския окръжен съд,  представя акценти в работата на проф. Таджер, които са само една частица от тезите и произведенията в цялото му научно наследство.

Може да намерите в сайта "Съдебно право"

Статия от проф. Витали Таджер, публикувана за първи път в сп. "Правна мисъл", 1978, No. 1, стр. 66-76.

Може да намерите в сайта "Съдебно право"

Страница 9 от 22