Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Съюзът на съдиите в България като най-голямата съсловна организация на съдиите изразява готовност да отстоява всяка идея и средство за утвърждаване авторитета на съдебната институция като гарант за правова държава. Убедени сме, че широкото обсъждане на проблемите е пътя към намиране на оптимално решение. Апелираме към дейно участие във форума по откритата тема. 
Текстът на концепцията и проектът за изменение на ЗСВ може да бъде намерен в меню:Документи->Становища->Концепция и ЗИДЗСВ

Семинарът ще се проведе в периода от 08 до 10 април 2010г. в град София, хотел «МАКСИ ПАРК ХОТЕЛ СПА»,зала «Гранд зала Макси».

Предназначен е за юристи, занимаващи се с наказателно право, както и представители на ключови институции в законодателния процес и на органи на съдебната власт.

Броят на участниците е ограничен и подборът им ще бъде извършен в периода 22 -24 март 2010г., за което одобрените кандидати ще бъдат уведомени в срок до края на работния ден на 25.03.2010г.

Целта на семинара е да повиши чувствителността на институционално ниво към престъпленията, мотивирани от предразсъдъци, и засилване на превенцията и борбата с дискриминацията посредством включването на средствата на наказателното правораздаване.

За повече информация и достъп до документите за регистрация в ДОКУМЕНТИ-Национален семинар на тема „Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право „

Страница 22 от 22