Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

ПРОВЕРИ С
ГРАЖДАНОМЕР

Уважаеми колеги,

Международната асоциация на съдиите  откри петиция и събира подкрепа с  настояване до Комитета на министрите в Съвета на Европа да бъдат освободени  хилядите съдии и прокурори, отстранени и задържани в Турция,  за които няма данни да са извършили престъпление.

Можете да подкрепите петицията on line на следния адрес:

http://ow.ly/qKXB302lnBM

Оригиналното становище може да прочетете  т у к

Превод на български език:

Международната съдийска асоциация /МАС/ следи с голяма загриженост актуалната обстановка в Турция.

Като представител на 84 съдийски организации от всички континенти, Международната съдийска асоциация, както и Европейската съдийска асоциация /ЕАС/, в която членуват 44 асоциации от Европа, са последователно аполитични организации, защитаващи единствено независимостта на съдебната власт и налагането на върховенството на закона. В съвременното общество политическите различия следва да бъдат разрешавани по демократичен начин, предвиден в Конституцията и законите. В този смисъл, военният преврат не е приемливо средство за смяна на легитимно правителство.

МАС / ЕАС твърдо и категорично отхвърлят такива насилствени опити. Съответно, отговорните за такъв преврат фигури следва да понесат своята отговорност чрез честен и безпристрастен процес.

В последните часове международните медии информират световната общественост, че около 3 000 съдии са отстранени в непосредствено следващия опита за преврат ден. Нито едно доказателство не беше обявено, че дори и един от тези съдии по някакъв начин е участвал в опита за преврат.

Ясно е установено в универсалните и общоприети стандарти, че отстраняването на съдия, доколкото представлява посегателство върху конституционно гарантираната му независимост, може да бъде предвидено само за случаите на конкретно обосновано предположение за извършено сериозно  нарушение. Налице са сериозни и обективни съмнения, че такива са извършени от такъв голям брой съдии.

МАС / ЕАС вече отбелязаха, че в последно време правителството, чрез Висшия съвет по правосъдие, упражняваше значителен и неприемлив натиск върху съдии. Дисциплинарни производства и отстранявания бяха проведени от Съвета по отношение на съдии след техни решения, които не бяха в съответствие с  очакванията на правителството. При такива обстоятелства значителен брой съдии бяха преместени в други съдилища принудително.

МАС / ЕАС сериозно се опасяват, че опитът за преврат, който беше военен, а не съдебен такъв, сега се използва, за да бъдат завършени вече предприетите действия по отстраняване на съдии и прокурори, които не оправдават очакванията на правителството и те да бъдат заменени с лоялни негови привърженици.

Ето защо:

МАС / ЕАС призовават турските власти да ограничат отстраняването на представители на съдебната власт само до тези, срещу които е налице конкретно подозрение за участие в опита за преврат и да спазват независимостта и несменяемостта на останалите съдии.

МАС / ЕАС призовават също така всички международни институции да следят постоянно сегашната ситуация, като изразяват дълбока и обоснована тревога за сигурността на тези съдии и на техните семейства.
МАС / ЕАС ще следят развитието на ситуацията в Турция и призовава международната общност също неотстъпно да прави това.

Оригиналното становище може да прочетете   т у к
 
Превод на български език:
 
МЕДЕЛ1  призовава за незабавно освобождаване на задържаните съдии и прокурори в Турция и застава зад колегите си, свързани с YARSAV2 .
 
МЕДЕЛ беше информирана, че днес хиляди съдии и прокурори в Турция са били задържани и уволнени.
 
Доколкото МЕДЕЛ не разполага с достатъчно данни да коментира опита за преврат в Турция, трудно е да се разбере как и защо съдиите и прокурорите, изпълняващи ежедневно своите задължения, свързани с правосъдието, могат да бъдат замесени в тези факти и да бъдат задържани заради свободата им при вземане на решения и изразяване на мнение.
 
МЕДЕЛ застава зад съдиите и прокурорите, свързани с YARSAV, организация – член на МЕДЕЛ, ангажирана с ценностите на независимостта на съдебната власт и върховенството на закона, и зад всички турски съдии и прокурори, изправени пред задържане заради изпълнение на задълженията им за осъществяване на независим контрол в едно демократично общество.
 
МЕДЕЛ призовава за незабавно освобождаване на задържаните съдии и прокурори и за независима оценка на съдебната власт в Турция, включваща само и изцяло международни наблюдатели.
 
_____________________________________
1 Magistrats Europeens pour la Democratie at les Libertes - Европейски магистрати за демокрация и свобода
2 Асоциация на съдиите и прокурорите в Турция
 
 
Национална конференция “Предизвикай правото!” 2016
 
Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com
 и
 Съюзът на съдиите в България
организират
 
ВТОРА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
 „Предизвикай: ДАВНОСТТА!“
 
28 октомври 2016 г.
гр. София, Съдебна палата,
Конферентна зала на ВКС
 
 
За повече информация и регистрация -  т у к
     На 15.06.2016 г. от 10.00ч. в зала №2 на Районен съд Разлог, ще стартират симулирани съдебни процеси, с участието на ученици от осми клас на СОУ „Братя Каназиреви“ и съдействието на Районна прокуратура Разлог. Те са част от проект „Съдът в общността и гражданското образование“ на Съюза на съдиите в България.
     В рамките на деня ще се проведат два съдебни процеса с предмет - обвинения за нанасяне на телесни повреди и държане на високорискови наркотични вещества.
    В рамките на проекта учениците сами избраха ролите в които ще участват и подготвиха представянето си с помощта на прокурор Костадин Чилев от Районна прокуратура - Разлог, съдия Румяна Запрянова и съдия Яна Димитрова от Районен съд - Разлог.
     Целта на мероприятието е повишаване на информираността на децата за ролята на съда при формиране на представата им за справедливост и запознаване с работата на съда, прокуратурата и разследващите органи.
Съюзът на съдиите в България, съвместно със Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд, организира обучение на съдебни заседатели, което ще се проведе на 8.06.2016 г., от 11:00 до 14:00 ч., в Конферентната зала, ет. 1 на Съдебната палата при следната програма:

1.    Правна уредба на института на съдебните заседатели
2.    Организация на дейността на съдебните заседатели в Софийски градски съд
3.    Права и задължения на съдебните заседатели. Етични въпроси
4.    Основни понятия и принципи на наказателния процес
5.    Основни понятия и принципи на материалното наказателно право

Обучението ще бъде извършено въз основа на Методологията за първоначално обучение на съдебните заседатели, изготвена от Националния институт на правосъдието и Българския институт за правни инициативи.

Каним да участват в обучението съдии от Наказателно отделение на Софийски градски съд и съдебни заседатели към съда.

                    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ССБ

Върховният административен съд с определение от 19 май 2016г. потвърди оставянето без разглеждане на жалбата на ССБ срещу решението на ВСС, с което се приема, че плащане на разходи на магистрати, направени за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, не следва да бъдат извършвани.

Прилагаме съдържанието на двете определения по адм. дело № 2346 / 2016 г. по описа на ВАС.

Страница 6 от 22