Как въведеното извънредно положение ще се отрази на върховенството на правото

Представяне на книгата „Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879-1944)“

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.