Archive for category: Новини

Покана за съдебна конференция по проблемите на атестирането, конкурсите и дисциплинарните производства

Форум за справедливост, посветен на Кристиан Таков. Първа лекция

Политиците не трябва да използват опростени или демагогски аргументи, за да отправят критики към съдебната система по време на политически кампании

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.