Archive for category: Новини

Покана за съдебна конференция по проблемите на атестирането, конкурсите и дисциплинарните производства

Покана семинар на тема „Правни спорове в здравеопазването“

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.