Съдии от Софийския районен съд на протест срещу Единната информационна система на съдилищата

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.