Гражданска конференция на Съюза на съдиите в България

Българските закони и практика – ЕКПЧ
Обезпечение и вид на иска
Процедурни въпроси и понятия
Процедурни въпроси – дискусия
Последици от решенията на СЕС – тежест на доказване

Статията е прочетена: 10861 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.