Позиция по повод действия и изказвания на висши представители на изпълнителната и съдебната власт

Относно решението на Съдийската колегия на ВСС за възстановяване на дейността по връчване на призовки

По повод решението на Съдийската колегия на ВСС да измени част от мерките за превенция на разпространението на COVID-19 на територията на съдилищата на Република България

Централизираната система на ВСС за случайно разпределение на делата – автентична информация

Отворено писмо до международните организации на съдиите по повод публичното оповестяване на името на съдия Миталов в политическа декларация на държавния секретар на Съединените американски щати във връзка със „сериозна корупция” и дисциплинарното му преследване по инициатива на министъра на правосъдието г-н Данаил Кирилов

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.