Модел за провеждане на конкурсите за преместване и повишение на съдии

Позиция по повод действия и изказвания на висши представители на изпълнителната и съдебната власт

Относно решението на Съдийската колегия на ВСС за възстановяване на дейността по връчване на призовки

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.