Archive for category: Становища ССБ

Позиция относно свалянето от ефир на журналистката в БНР Силвия Великова

Писмо на УС на ССБ до СК на ВСС относно взетото на 09.09.2019г. решение относно оставката на съдия Методи Лалов

Относно представените от министъра на правосъдието предложения за промени в НПК

Относно отказана среща на СК на ВСС със съдии от ОС Благоевград по поставени от тях професионални проблеми

В проведеното на 5.03.2019 г. заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет кадровият орган на съдиите отказа да изслуша по тяхно искане осем съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд Благоевград.

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.