Обръщение към съдиите във връзка с влошаващата се епидемична обстановка в страната

Декларация във връзка с грубо уронване авторитета на независимата съдебна власт

Достъп до обществена информация, свързана с изпълнението на проекта за въвеждане на нова ЕИСС

Искане за оценка на публично известни факти относно дейността на главния прокурор

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.